Deltagerbetaling

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen omfatter deltagelse i undervisning og 3 eksamensforsøg. Det opkrævede beløb pålægges ikke moms og dækker ikke udgifter til undervisningsmaterialer.

Deltagerbetalingen opkræves inden studiestart og fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Du må forvente en kort betalingsfrist (ofte kun få dage), da oprettelsen af ledige studiepladser sker tæt på studiestart.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen én gang, og kun i den periode du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. Du får først eksamensret, når vi har modtaget deltagerbetalingen.

Priser

Aarhus BSS

Jura (kun kandidatfag)

900 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Økonomi

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Statskundskab

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Erhvervskommunikation


500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Erhvervsøkonomi 

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag

Teknologibaseret forretningsudvikling og ingeniør

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag    

Psykologi

500 kr. pr. ECTS-point pr. enkeltfag  

OBS! Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på ca. 250 kr. pr. ECTS-point.
Læs mere om studiegebyret

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til BSS Studier via mail til: evu.bss@au.dk

Du kan få deltagerbetalingen refunderet (med mindre andet fremgår af dit optagelsesbrev), hvis vi modtager din skriftlige afmelding senest:

1.     september ved undervisning i efteråret

1.     februar ved undervisning i foråret

Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling. Det er ikke muligt at foretage ændringer i indskrivningen, fx fra et fag til et andet, efter deltagerbetalingen er registreret.