Uddannelse for bestyrelsesformænd

Bliv en bedre bestyrelsesformand

Formanden har som leder af bestyrelsen en afgørende rolle i forhold til bestyrelsens værdiskabelse for virksomheden. Derfor har denne bestyrelsesuddannelse fokus på formandens rolle - for når man højner niveauet for bordenden, løftes hele bestyrelsen.

På denne formandsuddannelse får du konkrete redskaber til at takle de problematikker, du typisk skal håndtere som bestyrelsesformand, herunder hvilke nye krav COVID-19, grøn omstilling og digitalisering stiller til bestyrelsen. Og naturligvis lægger vi den nyeste forskning om vækst og udvikling indover og omsætter den til konkret bestyrelsespraksis, som du kan anvende i bestyrelseslokalet. Du vil selvfølgelig også blive klædt på i forhold til de særlige opgaver, som lovgivningen pålægger bestyrelsesformanden.

Inden uddannelsen starter, vil du blive tilbudt at få fastlagt din personprofil, således at du i uddannelsesforløbet kan have fokus på dine personlige præferencer, styrker og svagheder som leder af bestyrelsen.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Formandsuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesformænd, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde og få ny inspiration og redskaber til at udvikle sig som leder af bestyrelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Uddannelsesbeskrivelse

En stærk formand har det rette fokus

Formandsuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan formanden som leder af bestyrelsen tager ansvar for og sikrer en bestyrelse med de rigtige kompetencer, det rigtige fokus og de rigtige arbejdsmetoder. 

Det rigtige fokus og de rigtige kompetencer er imidlertid ikke nok. Bestyrelsesformanden har en vigtig rolle i forhold til at sikre, at bestyrelsen bruger tiden effektivt og kan samarbejde som et team. Bestyrelsesformanden skal sørge for, at alle kompetencer bringes i spil, og at bestyrelsen løbende evaluerer, om den skaber maksimal værdi for virksomheden og for ejerne. Alt dette dykker vi ned i på uddannelsen.

En dygtig bestyrelsesformand kan håndtere ejerkredsen

Ud over rollen før, under og efter bestyrelsesmøderne er formanden også det særlige bindeled til direktionen og ejerkredsen, hvilket kræver god menneskelig indsigt – ikke mindst som leder og formand. 

Uanset om vi taler om SMV’er eller større virksomheder, spiller bestyrelsesformanden en vigtig rolle både som sparringspartner for direktionen og som leder af det øverste ledelsesorgan. Samarbejdet mellem bestyrelse, direktion og ejere skal være velfungerende, og på uddannelsen er der derfor fokus på, hvordan formanden kan sikre et godt samspil og samarbejde - herunder håndtere forskellige typer af konflikter, inden de eskalerer.

Bestyrelsesformænd skal kigge fremad

En kompetent formand er afgørende for at fastholde det strategiske overblik og skabe vækst. Bestyrelsen kan skabe stor værdi som lederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser.

Bestyrelsesformanden skal sikre, at bestyrelsen håndterer nye udfordringer som fx ny digital teknologi. På uddannelsen får du indsigt i viden og redskaber fra projektet "SMV-bestyrelsen som digital katalysator for vækst" samt viden om, hvad der skal til for at bringe virksomheden styrket gennem kriser som COVID-19. Herudover har vi fokus på mere klassiske problemstillinger som fx identifikation og styring af risici. I ejerledede virksomheder og familievirksomheder vil formanden endvidere som "trusted advisor" for ejerne skulle håndtere problemstillinger som fx ejer- eller generationsskifte og konflikter i ejerkredsen.

Bestyrelsesformænd har brug for netværk og fortrolige rum

Med Uddannelse for bestyrelsesformænd får du mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Vi forventer fuld fortrolighed mellem deltagerne, således at du og de andre deltagere kan dele viden, erfaringer og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig med dit arbejde som bestyrelsesformand.

Undervisning, undervisere og uddannelsesansvarlige

Undervisning

Uddannelse for bestyrelsesformænd er på universitetsniveau og består af 4 moduler (4 hele dage). Modulerne afholdes på Comwell Kellers Park, Børkop som 2 internater for bl.a. at styrke netværket mellem deltagerne.

Undervisningen foregår på dansk, og hovedparten af undervisningsmaterialet er på dansk, men der vil også indgå artikler på engelsk. Herudover inddrages der løbende forskellige virksomhedscases, således at vi sikrer et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Som undervisningsmateriale anvendes bl.a. Carsten Fodes og Mette Nevilles bog "SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt" samt Carsten Fodes seneste bog ”Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger” (bøgerne indgår i deltagergebyret). Herudover indgår forskellige artikler og værktøjer på dansk og engelsk.

Undervisere og indlægsholdere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde.

Undervisere og oplægsholdere, bl.a.:

Mette Neville, professor, ph.d. og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS
Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert og adjungeret professor, Aarhus BSS

Henrik B. Sørensen, lektor, Aarhus BSS
Anne Buhl, indehaver, Buhl Mediation  
Louise Helmer, ejerleder, 4yourself
Jesper Broberg Bang, direktør, Gejst/Studio
Nils Jacob Haaning, CEO og medejer, Bactoforce
Thomas Kjærgaard, Founder, Blue In Balance
Mogens Vedel Hestbæk, Group Finance Director, Per Aarsleff A/S
Andreas Jensby, Head of Marketing, IMPACT A/S 

Uddannelsesansvar og strategisk sparring

Mette Neville

Professor, ph.d., Juridisk Institut
Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailmen@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har erfaring fra en række bestyrelsesposter, herunder formands- og næstformandsposter.

Hun leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst - fx ejerlederens DNA, strategisk forretningsudvikling, herunder digitalisering, de 17 verdensmål, ledelse og organisation samt bestyrelsens værdiskabelse.

Mette leder flere eksternt finansierede projekter, fx "SMV-bestyrelsen som digital katalysator", hvor 45 virksomheder får mulighed for et digitalt kompetenceløft og "Vækstledelse for fremtiden", hvor 25 SMV'er gennemgår et forløb med henblik på at understøtte vækst og udvikling i SMV'er.

Carsten Fode

Advokat, Kromann Reumert
Adjungeret professor på Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailCF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS og Carl Hansen og Søn A/S. 

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Tid, sted og pris

Tid og sted

Information følger

Pris

29.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. materiale, Carstens Fodes og Mette Nevilles bog ”SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt”, Carsten Fodes seneste bog ”Ledelsesansvar og ansvarsbegrænsninger”,  personprofil, internat og forplejning. Undervisningen er momsfritaget, men der opkræves moms af kursusmateriale, ophold og forplejning.

Tilmeldingsfrist: Oplyses, når der åbnes for tilmeldinger til næste hold.

Tilmelding er bindende en måned efter, at holdet er fuldtegnet eller senest ved tilmeldingsfristens udløb. Såfremt holdet bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristen udløb, vil de tilmeldte blive oplyst om den dato, hvor deres tilmelding bliver bindende.  

Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger:

  • 10 % rabat ved tilmelding senest: 15. juli 2020.
  • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed
  • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

Find dit nye bestyrelsesmedlem

Søger du nye medlemmer til din bestyrelse?

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine formandskompetencer

Det er et krav, at du har deltaget i alle fire moduler, for at du kan modtage bevis for gennemført uddannelse.

Artikler

Læs relevante artikler om bestyrelsesuddannelsen.

Uddannelsesnote

Bestyrelsesuddannelsen er ikke reguleret efter uddannelses-, eksamens, og karakterbekendtgørelse og giver derfor ikke merit i universitets kompetencegivende uddannelser, f.eks. MBA. Baggrunden er, at vi gerne vil kunne optage f.eks. ejerledere, der driver egen virksomhed, men som ikke har min. en bacheloruddannelse fra universitetet.

Fakta


Pris: 29.500,-
Studiestart: Forår 2023
 

Kontakt os

  
Uddannelseskoordinator

Ella Posselt
Mail: ep@au.dk 
Tlf: 9350 8818