Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Praktiske oplysninger

Pris for Master i rusmidler

  • 70.000 kr.* for hele uddannelsen
  • 17.500 kr.* for første semester
  • 5.833 kr.* for enkeltfag på 5 ECTS
  • 11.666 kr.* for enkeltfag på 10 ECTS. 

*) Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling for denne type studerende med et tillæg på 250 kr. pr. ECTS-point. Læs mere om studiegebyret.

Studiestart

Master i rusmidler udbydes hvert andet år. Næste studiestart på 1. semester er i efteråret 2025.

Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Undervisningssted

En væsentlig del af undervisningen finder sted som e-læring, som den studerende følger fra sin egen pc. Herudover vil der være et 4-dages introduktionsmøde ved et af de samarbejdende universiteter, et 2-dages møde (ligeledes ved at af universiteterne) samt 2-3 samlinger (fredage) pr. semester i Aarhus.

Sprog

E-læring samt internetundervisning vil foregå på engelsk. Universitetsbaserede forelæsninger og gruppeundervisning på Aarhus Universitet samt vejledning vil foregå på dansk. En stor del af undervisningsmaterialet vil være på engelsk. Det kræves derfor, at den studerende har læsefærdighed i engelsk samt kan kommunikere skriftligt på engelsk i online sessioner med udenlandske studerende og undervisere.

Betaling og priser for Master i rusmidler

Inden studiestarten vil du/din virksomhed modtage en faktura på deltagerbetaling og evt. forplejning. Du bedes følge op på, at betalingen finder sted, da det er dit ansvar, at den sker rettidigt.

Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. fag og administration. Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Du får først eksamensret til faget, når fakturaen er betalt.

Deltagerbetalingen opkræves i fire rater forud for semesterstart. Der skal desuden påregnes udgifter til køb af faglitteratur samt rejser og ophold i forbindelse med møder i udlandet. Ret til prisjusteringer forbeholdes.

Refundering af deltagerbetaling

Ønsker du at afmelde dig fra et forløb, skal du gøre dette pr. mail  til  evu.bss@au.dk

Fristen for afmelding er 1. september og 1. februar. Starter undervisningen tidligere end de fastsatte afmeldingsdatoer, skal afmeldingen ske inden undervisningsstart.

Ved afmelding efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke refunderes.  

Refundering af deltagerbetaling på et senere tidspunkt end disse frister forudsætter, at du kan dokumentere, at der er tale om usædvanlige forhold.

Maksimal studietid

Ønsker du at opnå mastergraden, er det en forudsætning, at alle fag bestås inden for 4 år fra første indskrivning på uddannelsen.