Databeskyttelse

Alle personlige data er fortrolige, og vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataloven og Bekendtgørelsen om Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. 

  • Når der indsamles personlig information skal forskerne klart angive formålet med dette og fra hvilket fagligt synspunkt, der er behov for denne form for data.
  • Data indsamlet til forskning kan ikke senere bruges til andre formål medmindre der er givet skriftlig godkendelse til dette fra Datatilsynet. 
  • Forskernes indsamlede data må ikke indeholde mere end den nødvendige information til at opfylde formålet af studiet.
  • Forskerne skal sikre at der ikke er misledende eller ikke-korrekt information, der bliver behandlet eller opbevaret. Hvis der opdages ikke-korrekt information skal det rettes eller slettes med det samme 
  • Indsamlet personlig information skal destrueres eller så vidt muligt gøres anonymt, når der ikke længere er behov for den.

Anonym behandling af data

Al data indsamlet i COBE Lab skal så vidt muligt gøres anonymt eller anonymiseres efterfølgende.

Slette betalingsoplysninger

For at kunne blive betalt for din deltagelse i et eksperiment skal du angive dit CPR-nummer. Det gør du som regel på et ark papir, som forskeren giver dig. Disse dokumenter opbevares separat fra den data, der er indsamlet i studiet, og vil blive destrueret, så snart betalingen er gennemført.