Dine rettigheder

I COBE Lab er vi stærkt engageret i at sikre og beskytte vores deltageres privatliv og velvære. Du har altid retten til at trække dig fra et eksperiment på hvilket som helst tidspunkt under dataindsamlingen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke vil det ikke have nogle konsekvenser for dig. 

  • Du skal altid have tilstrækkelig information og give skriftligt samtykke inden eksperimentets start
  • Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke uden konsekvenser
  • Den indsamlede information er fortrolig og skal så vidt muligt behandles anonymt