Robotter skaber flere arbejdspladser

Virksomheder, der investerer i robotter, ender ofte med at skabe endnu flere arbejdspladser end før automatiseringen. I løbet af bare fire år øger de i gennemsnit antallet af job med 10 pct. netto og produktionen med 20-25 pct. Et studie fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet giver ny overraskende viden om effekten af automatisering for de enkelte virksomheder.

Robotter stjæler ikke arbejdspladser men genererer tilsyneladende flere job i de virksomheder, der indfører automatisering i produktionen. Foto: Adobe Stock

Robotterne kommer og stjæler vores arbejdspladser, har det længe lydt i takt med den stigende automatisering af flere arbejdsfunktioner. Det er da også delvist rigtigt, hvis man altså nøjes med at se helt overordnet på det og over en kort periode. Bevæger man sig længere ned i lagene, tegner der sig imidlertid et langt mere nuanceret billede. 

”Myten om, at robotter stjæler vores arbejdspladser, den holder altså ikke. Men det er vigtigt at have en stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvor det er muligt at flytte mellem job og finde nye måder at arbejde på.”

Michael Koch, lektor på Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Unikt spansk virksomhedspanel 

Det opsigtsvækkende resultat er udfaldet af et kæmpe analysearbejde, hvor forskere fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet og Europa-Universität Flensburg har analyseret data fra det spanske panel af produktionsvirksomheder, Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE). I alt er data fra 5.500 spanske virksomheder blevet analyseret fra 1990 til 2016. Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Economic Journal og vandt RES (Royal Economic Society) prisen for det bedste papir udgivet i år 2021. 

Det unikke ved det spanske virksomhedspanel er, at de deltagende produktionsvirksomheder hvert år svarer på et spørgeskema, og at der gennem årene specifikt er blevet spurgt til, hvorvidt virksomhederne anvender robotter i produktionen. 

Det betyder, at forskerne har kunnet følge virksomhedernes indførelse eller ikke-indførelse af robotter over tid og sammenholde dette med en lang række øvrige parametre som for eksempel beskæftigelse, produktivitet, omkostninger etc. 

Læs også: 4 ud af 10 arbejdstimer kan automatiseres

Virksomheder er forskellige 

”Det var lidt af et lucky shot, at vi faldt over denne statistik, men den gav os mulighed for som noget helt nyt inden for forskningen af betydningen af automatisering at undersøge den mikroøkonomiske effekt af robotter helt ned på virksomhedsniveau i modsætning til størstedelen af den hidtidige forskning, der som oftest handler om den overordnede makroøkonomiske effekt," siger lektor Michael Koch fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet, hvor han er tilknyttet Research Center for Firms and Industry Dynamics (FIND). 

”Virksomheder kan jo være store eller små og i det hele taget er de meget forskellige, og hvis man nøjes med at se på effekten af automatisering på tværs af industrier og over tid, så er det svært at sige, hvor det er, effekten præcist er,” siger Michael Koch.

Lyt også til podcast: Robotterne kommer 

Win-win-win 

Med de nye data i hænderne gik forskerne på jagt efter svar på især to spørgsmål: 1) Hvilke karakteristika kendetegner virksomheder, der indfører robotter i produktionen? 2) Hvilken effekt har indførelsen af robotter i produktionen på virksomhederne set i forhold til de virksomheder, der ikke indfører robotter? 

For at tage det sidste først viser analyserne, at de virksomheder, der indførte robotter i produktionen mellem 1990 og 1998 i perioden fra 1998 og frem til 2016 i gennemsnit øgede antallet af arbejdspladser med mere end 50 pct., mens de virksomheder, der på intet tidspunkt i hele perioden havde indført robotter i produktionen, i gennemsnit reducerede antallet af arbejdspladser med mere end 20 pct. 

Analyserne viser også, at de virksomheder, der indfører robotter i produktionen, i løbet af bare fire år i gennemsnit øger den samlede produktion med i omegnen af 20-25 pct., reducerer andelen af medarbejderomkostninger med 5-7 pct. og øger antallet af job med 10 pct. netto. 

Lyt også til podcast: Robotterne kommer 2 – En fremtid med automatisering

Myte holder ikke 

Det er især virksomheder, som i forvejen har en høj produktivitet, større virksomheder, og virksomheder der eksporterer, som er mest tilbøjelige til at indføre robotter i produktionen og dermed opnå yderligere gevinster, viser analyserne. Derimod er virksomheder med mere specialiserede arbejdsprocesser afhængig af størrelsen på virksomheden mindre tilbøjelige til at automatisere. 

”Vi havde jo nok forventet, at vi ville se et fald i beskæftigelsen som følge af indførelsen af robotter, ligesom mange andre undersøgelser på makroniveau har vist. Men interessant nok fandt vi altså en positiv effekt hos de virksomheder, der har indført robotter i produktionen, og en negativ effekt hos de virksomheder, der ikke bruger robotter,” siger Michael Koch og konkluderer: 

”Myten om, at robotter stjæler vores arbejdspladser, den holder altså ikke. Men det er vigtigt at have en stor fleksibilitet på arbejdsmarkedet, hvor det er muligt at flytte mellem job og finde nye måder at arbejde på. Den fleksibilitet er jo endnu større på det danske arbejdsmarked end på det spanske.” 

For Michael Koch og hans kolleger er det næste spørgsmål, som man gerne vil have besvaret, hvad den præcise forklaring er på, at det lykkes virksomhederne at øge antallet af ansatte samtidig med, at medarbejderomkostningernes andel falder. Desuden vil man undersøge, hvilke konsekvenser automatisering har for de enkelte medarbejderes opgaveprofil og deres løn. 

Fakta

Vi bestræber os på at leve op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. Derfor er artiklen suppleret med følgende oplysninger

Studietype Panelanalyse, der anvender forskellige økonometriske modeller på data fra spørgeskemaundersøgelser blandt forskellige virksomheder i den spanske produktionssektor i perioden 1990-2016. Disse data indeholder rige og detaljerede oplysninger om virksomhedernes fremstillingsprocesser, omkostninger og priser, teknologiske udvikling, ansættelsesforhold med mere – herunder særligt oplysninger om hver virksomheds brug af robotter i produktionen. De deltagende virksomheder udgør et repræsentativt udsnit af den spanske produktionssektor på tværs af industrier, lokationer og størrelse, og undersøgelsen demonstrerer en høj grad af repræsentativitet for produktionssektoren som helhed. 
Eksterne samarbejdspartnere Ingen
Ekstern finansiering Ingen
Interessekonflikt Ingen
Andet
Link til videnskabelig artikel Michael Koch, Ilya Manuylov og Marcel Smolka. "Robots and firms." The Economic Journal 131, nr. 638 (2021): 2553-2584. https://academic.oup.com/ej/article/131/638/2553/6124631  
Kontakt

Lektor, Ph.d. Michael Koch                                                                
Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet 
T: +45 871 64814 
E: mkoch@econ.au.dk