4 ud af 10 arbejdstimer kan automatiseres

En ny analyse fra konsulenthuset McKinsey & Company og Aarhus BSS viser at 40 pct. af alle opgaver på det danske arbejdsmarked kan automatiseres med teknik, som vi allerede kender i dag.  

27.04.2017 | MICHAEL SCHRØDER

Den fjerde industrielle revolution er lige rundt om hjørnet, og uanset om vi kan lide den eller ej, kommer den til at betyde store omvæltninger for samfundet som helhed, for virksomhederne og for det enkelte menneske i de kommende år.

Som navnet ”Den fjerde industrielle revolution” - eller IR4.0 - fortæller, så er industrielle revolutioner i form af automatiseringer af produktionen ikke noget nyt fænomen. Ved de tre foregående revolutioner har man imidlertid næppe på forhånd haft nogen idé om potentialet i den automatisering, som man stod over for.

Økonomisk vejrudsigt

Det har McKinsey-konsulenter og Aarhus BSS-forskere nu sat sig sammen for at undersøge, og deres bud på en økonomisk ”vejrudsigt” for arbejdsmarkedet i Danmark offentliggøres under rapporten ”A FUTURE THAT WORKS: the impact of automation in Denmark".

”Vores analyser viser, at automatiseringen kommer, og at vi som samfund, virksomhed og arbejdstager skal forholde os til det, hvad enten vi vil det eller ej. Det kommer måske ikke i morgen, men det kommer,”  

Philipp Schröder -  Professor, Institut for Økonomi på Aarhus BSS, der som leder af The Tuborg Research Center for Globalisation and Firms, har deltaget i analysearbejdet sammen med konsulenterne fra McKinsey & Company.  

Analyserne viser, at:

 • Gennemsnitligt 40 pct. af alle arbejdstimer i Danmark kan potentielt automatiseres med den teknologi, som er demonstreret i dag.
 • I nogle sektorer er automatiseringspotentialet op til 73 pct., mens det i andre sektorer er på 19 pct.
 • Generelt er ufaglærte og kort uddannede mere udsatte for automatisering end højt uddannede.
 • Middelindkomstgrupperne er mere udsat for automatisering end lavtlønsgrupper og grupper med høj indkomst.
 • Beskæftigelse inden for produktion er betydeligt mere udsat for automatisering end for eksempel inden for business service.
 • Automatiseringen er samlet set en stor økonomisk mulighed men vil påvirke hele samfundet.
 • Potentialet for automatisering i Danmark er lavere end på globalt plan, hvor McKinsey Global Institute har estimeret det gennemsnitlige potentiale til 49 pct.
 • Automatiseringen vil kunne øge den økonomiske vækst i Danmark med op til 1,4 procent point årligt frem til 2065.

Opgaver forsvinder – nye kommer til

”Når de tektoniske plader på arbejdsmarkedet forskyder sig, vil det komme til at påvirke samfundet som helhed, det vil påvirke virksomhederne, og det vil komme til at påvirke det enkelte menneske i større eller mindre grad. Der vil være opgaver, som forsvinder, og der vil opstå nye opgaver i kølvandet på digitaliseringen. Det skal samfundet indrette sig efter inden for eksempelvis beskæftigelses- og uddannelsesområdet,” siger Philipp Schröder.

Også for den enkelte virksomhed, vil automatiseringen få konsekvenser. Og det er uanset, om man som virksomhed gør noget aktivt eller lader stå til.

”Det er jo ikke sådan, at der vil komme digitale løsninger for alt, men det vil nok være en god idé at holde øje med trenden inden for den branche, man er i. Man behøver ikke nødvendigvis at være den første med det nyeste. Man skal nok bare sørge for ikke at være den sidste,” siger økonomiprofessoren fra Aarhus BSS, der samtidig peger på, at der også opstår helt nye markeder.

”Udviklingen af løsninger sker jo ude på markederne, og der vil ske et boom i denne udvikling. Robotterne skal jo udvikles og bygges,” påpeger Philipp Schröder.

Servicesektor vil blomstre

For den enkelte arbejdstager vil der være flere mulige veje at gå, hvis ens arbejdsopgaver direkte eller indirekte rammes af automatisering, og Philipp Schröder peger umiddelbart på tre:

 • Man kan holde fast i sit fag men skifte sektor, hvor faget stadig er efterspurgt.
 • Man kan uddanne sig og skifte branche.
 • Man kan blive freelance.

”Der vil ske en betydelig vækst i servicesektoren, og der vil opstå behov for services, som vi ikke drømmer om i dag, og det vil give nye muligheder for freelancere,” forudser Philipp Schröder.

Hent hele rapporten her