Jonas Maibom bliver Sapere Aude-forskningsleder

Lektor i økonomi Jonas Maibom fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet modtager Sapere Aude: DFF-forskningslederbevilling på 6,2 millioner kroner og skal gøre os klogere på mulige fordele ved gældssanering.

Jonas Maibom
Jonas Maibom får Sapere Aude: DFF forskningslederbevilling på 6,2 millioner kroner. Foto: Danmarks Frie Forskningsfond

Hvorvidt man får eftergivet gæld eller ej, kan have betydning for, om man bliver skilt, og det kan påvirke ens børns karakterer og fravær i skolen. Gældssanering kan også påvirke sandsynligheden for, om man bliver selvstændig samt indvirke på, hvordan det går ens firmaefterfølgende.

Men hvordan går det egentlig med folk, som får gældssanering? Hvilke konsekvenser får det for ens helbred, familie og børn?

Med en Sapere Aude: DFF-forskningslederbevilling på 6,2 millioner kroner får lektor i økonomi Jonas Maibom nu mulighed for at undersøge effekterne af gældssanering nærmere. Sammen med sit team af dedikerede forskere kan han skubbe til forskningen og bidrage med ny viden til debatten om gældssanering både i Danmark og internationalt.

”Jeg er både meget glad og stolt. Det er en kæmpe mulighed for mig som forsker, og det forpligter selvfølgelig også. Med Sapere Aude-bevillingen har jeg nu mulighed for at fokusere og prioritere området gældssanering endnu mere i min forskning samt at samle et hold omkring mig, så vi i fællesskab kan bidrage med mere viden både internationalt og nationalt. Generelt ved vi meget lidt om, hvad effekterne af gældssanering er for modtagere, og vores forskning over de næste år vil fokusere benhårdt på at analysere dette,” siger Jonas Maibom.

Udover at undersøge mulige gevinster ved gældssanering skal Jonas Maiboms forskningsprojekt ”Quantifying Benefits of Debt Relief” også estimere forsikringsværdien af gældssanering – det vil sige, hvor godt forsikringsordningen virker i praksis: I hvor høj grad påvirker gældssanering folks økonomiske stabilitet og forsikrer dem efter hensigten. Det bliver en forskningsmæssig udfordring, som kræver et sæt nye værktøjer, som ikke er anvendt på området tidligere.

Gældssanering er en vigtig mulighed for at hjælpe mennesker med uoverskuelige økonomiske problemer, og mere viden på området kan sikre, at regler og praksis for gældssanering fungerer optimalt, og at virkemidlet tages i brug, når gevinsterne heraf er højest.


Yderligere info:

Læs mere om Jonas Maibom og hans forskning:

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond: