Anne Mette Kjær formand for nyt Udviklingspolitisk Råd

Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S), har udnævnt et nyt Udviklingspolitisk Råd. Formanden er professor Anne Mette Kjær fra Institut for Statskundskab.

Professor Anne Mette Kjær Foto: Privat

Mens størstedelen af Udviklingspolitisk Råd udskiftes, har ministeren genudnævnt professor Anne Mette Kjær som formand.

”Det bliver en spændende periode med mange dilemmaer og debatter om, hvordan man bedst bruger bistanden i en tid med mange kriser; klimakrisen, Ukrainekrisen og en stribe humanitære kriser på en gang. Det er en svær opgave, men jeg er glad for at få mulighed for at fortsætte det arbejde, vi indledte i den forgangne periode,” siger Anne Mette Kjær, som er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Udviklingspolitisk Råd er nedsat ved Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde og har til opgave at yde strategisk og faglig rådgivning om udviklingssamarbejde til ministeren. Rådet består af 11 medlemmer, der er udnævnt for en treårig periode.

Ud over Anne Mette Kjær er tre øvrige medlemmer gengangere fra det afgående råd. Heriblandt er næstformand Jarl Krausing, som er vicedirektør og international chef i klimatænketanken CONCITO.

”Vi supplerer hinanden godt med Jarls store viden og erfaring fra klima- og miljøområdet, hvor jeg primært har min baggrund på udviklingsområdet. Jeg er også glad for at se, at medlemmerne af det nye råd tilsammen repræsenterer en bred og solid erfaring inden for de mange områder, vi beskæftiger os med. Vores opgave er at stille vores samlede udviklingspolitiske faglighed til rådighed, og her står vi godt rustet, ligesom det tidligere råd gjorde,” siger Anne Mette Kjær til mediet Globalnyt.

Det nye råds medlemmer er:

 • Anne Mette Kjær, professor i statskundskab, Aarhus Universitet (formand)
   
 • Jarl Krausing, vicedirektør og international chef, CONCITO (næstformand)
   
 • Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri (DI)
   
 • Line M. Damsgaard, ernæringschef, Landbrug & Fødevarer
   
 • Lone Ilum Christiansen, sekretariatsleder, Ulandssekretariatet
   
 • Lucas H. Højbjerg, politisk konsulent og DAPP-projektleder, Dansk Erhverv
   
 • Adam Moe Fejerskov, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
   
 • Charlotte Slente, generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp
   
 • Charlotte Flindt Pedersen, direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab
   
 • Marie Engberg Helmstedt, international chef, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
   
 • Mattias Söderberg, chefrådgiver, Folkekirkens Nødhjælp