130 mio. kr. til uddannelser i kvanteteknologi

20 universiteter fra ti europæiske lande samarbejder om at lave 16 nye specialiserede kandidatuddannelser med fokus på træning og uddannelse i brugen af kvanteteknologier i Europa. Samarbejdet ledes og koordineres fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

Kvanteteknologien kræver kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det vigtigt at forberede uddannelsessystemet og virksomhederne. Foto: Colourbox

”At forberede arbejdsstyrken og studerende på fremtidens kvanteteknologier er afgørende, hvis europæiske virksomheder vil være med til at spille en ledende rolle på de internationale markeder i årene, der kommer. Konkurrencen vil blive stadig hårdere, og hvis man ikke forbereder sig nu, kan det være for sent at hoppe på vognen senere,” siger professor Jacob Sherson fra Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. 

Med DigiQ-projektet opbygger vi ikke alene en kvante-klar arbejdsstyrke. Vi udvikler også metoder til at imødekomme kommende transformationer på andre avancerede, digitale områder såsom AI, Big-Data og robotteknik.

Jacob Sherson, professor på Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Han koordinerer projektet DigiQ (Digitally Enhanced Quantum Technology Master), som er det primære udviklingsprogram af den fremtidige arbejdskraft under det fælleseuropæiske Quantum Flagship. Projektet er finansieret af en bevilling på 130 mio. kr. over fire år fra EU-Kommissionens Digital Europe Programme

”Med DigiQ-projektet opbygger vi ikke alene en kvante-klar arbejdsstyrke. Vi udvikler også metoder til at imødekomme kommende transformationer på andre avancerede, digitale områder såsom AI, Big-Data og robotteknik,” siger Jacob Sherson. 

De studerende vil få gavn af adgang til kvanteteknologiske eksperimenter og faciliteter i verdensklasse, et bredt udbud af specialist-kurser både som fysisk undervisning og i hybride formater, rejselegater for i alt to mio. Euro og ikke mindst en direkte vej til ansættelse gennem praktikophold i mere end 100 europæiske virksomheder og laboratorier. 

Endelig vil de studerende få mulighed for at deltage i internationale netværk med førende forskere og virksomhedspartnere, hvilket giver uddannelserne en social dimension og kontakter i den videre karriere. 

Forskere i Jacob Shersons team på Institut for Virksomhedsledelse deltager allerede i et andet Quantum Flagship projekt, der handler om at forberede og optimere virksomhedernes strategier i forhold til at møde den voksende kvanteteknologiske industri. Beregninger viser, at kvantecomputer-industrien alene vil kunne nå et marked på 1.000 mia. US-Dollars i 2040 og forventes at kunne give ti mio. nye job på verdensplan. 

Fra 2021 til 2027 vil The Digital Europe Programme udbygge adgangen for virksomheder, borgere og offentlig service til de nye fremadstormende digitale teknologier. Disse inkluderer områder som supercomputere, kunstig intelligens, cyber-sikkerhed, robot-teknologi og kvanteteknologi. 

Netop kvanteteknologien regnes for at være en essentiel del af de kommende digitale teknologier, og et område hvor EU satser kraftigt på at være en førende global spiller. 

Læs også:  AU-forskere skal forhindre kvanteboble 

 

Fakta

Vi bestræber os på at leve op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. Derfor er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype

Bevilling

Eksterne samarbejdspartnere Aarhus University, ICFO – The Institute of Photonic Sciences, ICN2: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology, Czech Technical University of Prague, Copenhagen University, Heidelberg University, Science Melting Pot, University of Paris-Saclay, École Normale Supérieure of Paris, University of Barcelona, University of Pisa, RWTH Aachen University, Ludwig Maximilian University of Munich, University of Strasbourg, University of Helsinki, Autonomous University of Barcelona, Technische Universität München, Quarks Interactive, University of Technology of Troyes, Sorbonne University, Portuguese Quantum Institute, Deloitte Portugal, Instituto Superior Técnico, Technical University of Denmark.  
Ekstern finansiering EU Digital Europe Programme 
Interessekonflikt Ingen
Andet
Link til videnskabelig artikel qt.eu/about-quantum-flagship/newsroom/europe-aiming-to-win-global-race-for-quantum-talent/ 
Kontakt

Kontakt: Professor Jacob Sherson  

Department of Management, Aarhus BSS, Aarhus University  

Email: sherson@mgmt.au.dk  

Phone: +45 28775765