28 millioner til Aarhus BSS-forskere ved årets uddeling fra DFF

Forskere fra Aarhus BSS modtager millionbevillinger ved den årlige uddeling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

18.05.2020 | Ingrid Marie Fossum

Lektor i statskundskab Lene Aarøe er en af forskerne, som modtager en DFF-bevilling. Foto: Aarhus BSS

Syv forskere fra Aarhus BSS har modtaget bevillinger på 28 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at igangsætte banebrydende forskningsprojekter, som skal bidrage til at løse nogle af samfundets udfordringer.

Lektor i statskundskab Lene Aarøe skal undersøge mediernes brug af case-personer, og hvordan det ofte kan skævvride befolkningens syn på, hvorvidt større samfundsmæssige problemer er regeringens ansvar eller folks egen skyld.

Lektor i statskundskab Lars Thorup Larsen skal forske i befolkningens modstand mod vidensautoriteter så som professionelle eksperter, politiske institutioner og officielle medier. Hvorfor siger almindelige borgere i nogle tilfælde fra over for vidensautoriteter, og spreder denne modstand sig?

Seniorforsker Jens Peter Andersen fra Center for Forskningsanalyse ved Institut for Statskundskab vil undersøge uligheden i uddelingen af forskningsbevillinger, og hvordan det påvirker den videnskabelige udvikling, når en lille gruppe eliteforskere modtager flere og større forskningsbevillinger.

Professor i statskundskab Derek Beach skal i sit projekt udvikle bedre metoder til case-studier. Casene er EU’s håndtering af kriser, som den nuværende foranlediget af corona-virussen.

Lektor i økonomi Thomas Kokholm skal forske i, hvordan den øgede handel på volatilitet har haft konsekvenser for aktiemarkedet generelt, og især hvordan negative chok i markedet bliver forstærket af bankers afdækning af risiko på volatilitetskontrakter.

Adjunkt i psykologi Maja Johannsen skal forske i at optimere psykologisk smertebehandling efter brystkræft.

Adjunkt Maj Nygaard-Christensen fra Center for Rusmiddelforskning ved Psykologisk Institut skal lave etnografisk feltarbejde af de konsekvenser, som social distancering har for hjemløse og andre udsatte borgere, for hvem den sociale kontakt kan være afgørende i forhold til at klare sig.

De fire projekter fra Institut for Statskundskab har fået ”DFF: Forskningsprojekt 2-bevillinger”, som giver op til 6,2 mio. kroner, mens projektet fra Institut for Økonomi har fået en ”DFF: Forskningsprojekt 1-bevilling” på op til 2,9 mio. kroner. Maja Johannsens bevilling er en tværrådslig bevilling til et forskningsprojekt 1, og Maj Nygaard-Christensen er en særlig 'corona'-bevilling.


Lene Aarøe, lektor i statskundskab
Beløb: 6.180.945 kroner
Projektets titel: Exemplar Democracy - Psychological Biases and the Impact of Exemplars on Factual Perceptions and Attributions of Government Responsibility

Lars Thorup Larsen, lektor i statskundskab
Beløb: 5.761.096 kroner
Projektets titel: Does ‘Post-Truth’ Spread Resistance to Authority? When and Why Citizens Resist the Authority of Professional Expertise, Politics and Media

Jens Peter Andersen, seniorforsker fra Center for Forskningsanalyse ved Institut for Statskundskab
Beløb: 5.990.585 kroner
Projektets titel: Scientific Elites

Derek Beach, professor i statskundskab
Beløb: 3.637.958 kroner
Projektets titel: Mechanisms and Mechanistic Evidence in the Social Sciences (MMESS)
Læs også nyheden: 3,6 millioner til forskning i EU's håndtering af corona-krisen

Thomas Sander Kokholm, lektor i økonomi
Beløb: 2.652.533 kroner
Projektets titel: The interplay between volatility speculators, institutional hedgers and market disruptions

Maja Johannsen, adjunkt i psykologi
Beløb: 2.613.435 kroner 
Projektets titel: To bring the field forward, we need to take a step back: Optimizing Psychological Treatment for Pain after Breast Cancer
Læs også nyheden: Bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til Psykologisk Institut

Maj Nygaard-Christensen ,adjunkt fra Center for Rusmiddelforskning ved Psykologisk Institut  
Beløb: 1.325.987 kroner
Projektets titel: Covid-19 Lockdown Responses among Socially Marginalized Citizens: Social Distancing in Networks of Accelerated Intimacy
Læs også nyheden: 1,3 mio. kr. til projekt om udsattes håndtering af corona-restriktioner


Bevillinger