Simone Kruhøffer Pedersen, sygeplejerske, Center for Rusmiddelbehandling, Københavns Kommune, på sidste semester

Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

Udtalelse

Jeg valgte at læse Master i rusmidler, fordi jeg arbejder med substitutionsbehandling og mennesker med rusmiddelproblematikker, og det får man ikke særligt meget undervisning i på sygeplejerskeuddannelsen. Desuden havde jeg et ønske om at udvikle mig fagligt og dygtiggøre mig inden for det område, jeg arbejder med. Samtidig ønskede jeg at få en større forståelse for og perspektiv på området.

Jeg undersøgte, hvad der var af uddannelser inden for mit interesse- og arbejdsområde. Jeg nåede frem til, at det enten skulle være en diplomuddannelse eller denne masteruddannelse, og så havde masteren et større teoretisk perspektiv ift. diplomuddannelsen. Jeg forhandlede mig til uddannelsen som en del af en lønforhandling. Jeg får betalt fri fra arbejde til samlingerne, som ligger inden for den normale arbejdstid, mens jeg bruger min fritid på selvstudie og projekter.

Uddannelsen har levet op til mine forventninger. Masterstudiet har givet mig en faglig ballast i forhold til at udvikle arbejdet med udsatte rusmiddelbrugere. Jeg har fået rigtig meget viden og er blevet undervist i rigtig mange spændende perspektiver på rusmiddelområdet. Desuden har jeg en opfattelse af at stå stærkere fagligt og blive lyttet til, og jeg kan bedre argumentere for faglige synspunkter.

Masterstudiet har hjulpet mig til at være mere kritisk og reflektere over de traditioner, der er inden for området, og den behandling, som bliver ydet. Jeg har fået en bredere teoretisk forståelse af rusmiddelområdet, og jeg har lært at læse videnskabelige artikler og teori på et højt niveau. Desuden er jeg blevet præsenteret for relevant forskning, og jeg har lært selv at generere viden inden for mit felt.

Undervejs i uddannelsen har jeg arbejdet med fremskudt rusmiddelbehandling, dvs. at vi går ud/hjem til borgerne og giver behandling der. Og masterstudiet har givet mig flere perspektiver på og teoretisk viden om misbrug, som har sat mig i stand til at kigge kritisk på og forbedre vores praksis. Nu kan jeg holde vores måde at arbejde på op mod det, forskningen viser og udvikle derefter - i stedet for blindt at følge tidligere praksis.   

Jeg er blevet bedre klædt på til at være frontfigur på projekter. Jeg kan anskue problematikker fra flere vinkler, og jeg har fået en dybere forståelse for, hvorfor samarbejdspartnere har struktureret sig, som de har. Det gør, at jeg bedre kan se tingene fra deres perspektiv, og det har givet bedre vilkår for at samarbejde på tværs af sektorer og institutioner.

I min masterafhandling vil jeg se på at udvikle vores egen praksis. Afhandlingen kommer til at handle om brugerperspektiver, og jeg vil undersøge, hvad der giver værdi for borgere, der er indskrevet i substitutionsbehandling med intravenøs metadon. Jeg håber, det giver viden om, hvordan vores tilbud bliver opfattet af borgerne, og hvad der er brugbart for dem, så vi kan tilpasse tilbuddet til deres behov.

Uddannelsen er baseret på e-læring, og det er et stort plus for mig, fordi jeg er meget selvstændig og godt kan lide selv at tilrettelægge mit studie. Jeg har ikke tid i hverdagene uden for min normale arbejdstid, så jeg synes, det er perfekt at kunne studere i weekenden.

Vi mødtes til samlinger i Aarhus det første år, og herefter har der været online samlinger pga. corona. Det har været rigtigt fint at mødes. Det er jo en tværfaglig uddannelse, og det er rigtig interessant, at der kommer mange forskellige perspektiver på det, man læser og bliver undervist i. Og det er altid fedt at mødes med nogen, der har samme interesse som en selv.

Når jeg er færdig med uddannelsen, kommer jeg til at læse mange af artiklerne igen og dykke ned i noget af den forskning, jeg ikke har haft tid til på studiet. Jeg har fået lyst til at udvikle mig mere inden for området. Masterstudiet har også givet mig mere at byde ind med på mit arbejde og lyst til at udvikle hjælpen til rusmiddelbrugere. Jeg tror, rusmiddel- og behandlingsområdet er et område, der kommer større fokus på, så det er godt at have masteren på CV’et, så jeg kan være med til at udvikle området.

Jeg kan anbefale uddannelsen til andre, hvis man er til akademiske uddannelser. Man får udvidet sin horisont og får en større forståelse for området generelt og for de mennesker, man arbejder med. Det kræver tid, og man skal have lyst til det, for det er hårdt at tage en masteruddannelse ved siden af et fuldtidsarbejde.