Søg om optagelse HD 1. del

For nuværende studerende

Hvis du allerede er optaget på HD-uddannelsen, skal du tilmelde dig fag på det kommende semester via selvbetjeningen på www.mit.au.dk i tilmeldingsperioden fra d. 1. oktober 2020 til d. 1. november 2020 kl 23:59. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig fag i det kommende semester, kan du få nærmere information i studieportalen.

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).
Hvis du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, så ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Ansøgningsfristen er d. 1. november 2020 kl. 23:59.

Svar på ansøgninger kan forventes fire til seks uger efter ansøgningsfristen.  

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse.

Søg om optagelse på HD 1. del-uddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele HD 1. del, hvis du ønsker at tage den fulde HD 1. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på hele HD 1. del, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester.   

Søg om optagelse på enkeltfag

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.