Søg om optagelse HD 1. del

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Uanset om du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Der er åbnet for efteroptag. Ansøgningsfristen for efteroptaget er den 8. januar 2022 kl. 23:59.

Du kan forvente svar på din ansøgning fire til seks uger efter den ordinære ansøgningsfrist 1. november. Hvis du har søgt efter den ordinære ansøgningsfrist, vil vi give svar hurtigst muligt og forsøge at tage hensyn til, at du får svar inden studiestart.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Eksamensbevis fra STX, HF, HTX, HHX, EUX eller uddannelse på mindst samme niveau. Det er vigtigt, at der er stempel og underskrift på dit eksamensbevis.

Hvis du endnu ikke har modtaget dit endelige eksamensbevis, vil vi rykke dig via systemet, så du efterfølgende har mulighed for at uploade beviset, når du modtager det. Du kan læse mere om proceduren her.

Betalingsoplysninger

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver, og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-Boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • CVR-nummer
  • Firmanavn
  • Firmaadresse
  • Attention/PO-nummer/ordrenummer (du bedes undersøge, om din virksomhed kræver, at dette anføres, før virksomheden vil betale fakturaen)
  • EAN-nummer (obligatorisk for alle offentlige institutioner og nogle større virksomheder)
  • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
  • Mailadresse til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-Boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at skaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt, og gerne senest når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først modtager oplysningerne senere, og hvis du eventuelt allerede har modtaget en faktura, bedes du også kontakte os på ovenstående mailadresse.

Du kan læse mere om betaling her.

Hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde. Hvis du har gemt en kladde, kan du se her, hvordan du tilgår din kladde igen

Søg om optagelse på enkeltfag

Fagene udbydes som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de specifikke enkeltfag og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Herning

Du kan søge om optagelse på følgende enkeltfag: 

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb, for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.