Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.

HD

Send din ansøgning


Du skal sende din ansøgning til HD-uddannelsen digitalt. Ansøgningen sendes gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Klik herunder for at begynde på din ansøgning.

  

Ansøgningsfristen er den 8. august 2024 kl. 23:59.

Du får svar på din ansøgning 4-6 uger efter ansøgningsfristen.


Hele uddannelsen eller et enkeltfag?

Hele HD1

Hvis du vil have den fulde HD1-uddannelse og eksamensbevis, skal du indskrive dig på hele uddannelsen. Selvom du søger ind på den fulde uddannelse, kan du godt tage færre fag hvert semester.

Du kan begynde på den fulde uddannelse i efteråret.
 

Et enkeltfag

Hvis du har interesse i et enkelt fagområde, kan du tage et enkeltfag fra HD-uddannelsen. På den måde får du en faglig opgradering inden for et specifikt fagområde.

Du kan begynde på enkeltfag både forår og efterår.
Tjekliste før du begynder din ansøgning

Før du begynder at oprette din ansøgning, er det en god ide at have følgende dokumentation klar:

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Eksamensbevis fra STX, HF, HTX, HHX, EUX eller uddannelse på mindst samme niveau. Det er vigtigt, at der er stempel og underskrift på dit eksamensbevis.

Hvis du endnu ikke har modtaget dit endelige eksamensbevis, vil vi rykke dig via systemet, så du efterfølgende har mulighed for at uploade beviset, når du modtager det. Du kan læse mere om proceduren her

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen. 

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver, og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning. 

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-Boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/ordrenummer (du bedes undersøge, om din virksomhed kræver, at dette anføres, før virksomheden vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (obligatorisk for alle offentlige institutioner og nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • Mailadresse til kontakt i forbindelse med fakturering
   

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-Boks eller EAN.

   

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at skaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt, og gerne senest når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først modtager oplysningerne senere, og hvis du eventuelt allerede har modtaget en faktura, bedes du også kontakte os på ovenstående mailadresse.

Du kan læse mere om betaling her

Evt. ansøgning om merit for fag

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovennævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde:

 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer, hvilke fagområder der er gennemgået, herunder:
 • Litteraturliste
 • Antal undervisningstimer
 • Eksamensform
 • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.
 

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen.

Hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde. Hvis du har gemt en kladde, kan du se her, hvordan du tilgår din kladde igen