Søg om optagelse HD 1. del

For nye ansøgere

Ansøgningen til fagene er digital og foregår gennem den digitale ansøgningsportal (DANS). Uanset om du er ny ansøger eller tidligere har læst enkeltfag på HD-uddannelsen, ansøger du om optagelse gennem den digitale ansøgningsportal (DANS).

Du kan forvente svar på din ansøgning fire til seks uger efter ansøgningsfristen. Hvis du har søgt efter d. 1. juni vil vi give svar hurtigst muligt og forsøge at tage hensyn til at du får svar inden studiestart.

Tjekliste før du søger om optagelse

Før du begynder at oprette din ansøgning, skal du sikre dig, at du har nedenstående dokumentation liggende på din computer.

Dokumentation for adgangsgivende eksamen

Eksamensbevis fra STX, HF, HTX, HHX, EUX eller uddannelse på mindst samme niveau. Det er vigtigt, at der er stempel og underskrift på dit eksamensbevis.

Hvis du endnu ikke har modtaget dit endelige eksamensbevis, vil vi rykke dig via systemet, så du efterfølgende har mulighed for at uploade beviset, når du modtager det. Du kan læse mere om proceduren her.

Betalingsoplysninger

Betalingsoplysninger

Når du bliver optaget på en deltidsuddannelse, vil du modtage en faktura på din deltagelse og i nogle tilfælde også en faktura til at dække obligatorisk forplejning i forbindelse med undervisningen.

Fakturaen kan enten sendes til dig eller til din arbejdsgiver, og dette skal angives i forbindelse med din ansøgning.

Hvis du selv skal betale, skal du ikke have yderligere oplysninger klar inden ansøgning, og din faktura vil blive sendt til din e-Boks.

Hvis din arbejdsgiver skal betale, skal vi bruge følgende oplysninger:

 • CVR-nummer
 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Attention/PO-nummer/ordrenummer (du bedes undersøge, om din virksomhed kræver, at dette anføres, før virksomheden vil betale fakturaen)
 • EAN-nummer (obligatorisk for alle offentlige institutioner og nogle større virksomheder)
 • Telefonnummer til kontakt i forbindelse med fakturering
 • Mailadresse til kontakt i forbindelse med fakturering

Fakturaen til din arbejdsgiver sendes til virksomheden via e-Boks eller EAN.

Eftersendelse af betalingsoplysninger
Hvis du ikke har mulighed for at skaffe alle oplysninger omkring fakturering inden indsendelse af din ansøgning, bedes du sætte dig selv på som betaler og eftersende oplysningerne til evu.bss@au.dk hurtigst muligt, og gerne senest når du modtager dit optagelsesbrev. Hvis du først modtager oplysningerne senere, og hvis du eventuelt allerede har modtaget en faktura, bedes du også kontakte os på ovenstående mailadresse.

Du kan læse mere om betaling her.

Meritansøgninger

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgning.

Kriterierne for at opnå merit er, at der tidligere er bestået fag, der i niveau, omfang (ECTS) og fagligt indhold ækvivalerer det pågældende HD-fag. Ved merit for valgfag behøver der ikke være fuld faglig ækvivalens, men det faglige indhold af de(t) fag, der ligges til grund for en ansøgning, skal ligge inden for det erhvervs- og samfundsøkonomiske område – dog må der ikke være overlap med de obligatoriske uddannelseselementer.

Hvis du mener, at nogle af dine tidligere beståede fag opfylder ovenfornævnte kriterier, er du velkommen til at indsende en meritansøgning sammen med din ansøgning om optagelse.

Beskrivelser af HD-fag findes i kursuskataloget.

Sammen med meritansøgningsskemaet bedes du indsende følgende information:

 1. Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: 
 • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået herunder:
 • Litteraturliste
 • Antal undervisningstimer
 • Eksamensform
 • ECTS vægt -  Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du har bestået fag.

2. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den  uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.

3. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

4. En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.

Blanketten samt bilag uploades i det digitale ansøgningssystem (DANS) i forbindelse med ansøgning om optagelse på HD-uddannelsen


Hvis du finder ud af, at du mangler et eller flere bilag, mens du er i gang med at ansøge, kan du gemme en kladde. Hvis du har gemt en kladde, kan du se her, hvordan du tilgår din kladde igen

Søg om optagelse på HD 1. del-uddannelsen

Du skal søge om optagelse på hele HD 1. del, hvis du ønsker at tage den fulde HD 1. del og få eksamensbevis herpå. Selvom du søger om optagelse på hele HD 1. del, kan du godt læse et enkelt fag hvert semester. Du skal kun søge ind på det/de fag du ønsker at læse i det kommende semester. Du vil få mulighed for at tilmelde dig fag løbende i din uddannelse.

Hvis du ønsker at søge ind på flere fag, så skal der udfyldes et ansøgningsskema for hvert fag, du ønsker at læse i dit første semester.     

Aarhus

Søg om optagelse på følgende fag og hele HD 1. del:

Herning

Søg om optagelse på følgende fag og hele HD 1. del:

Søg om optagelse på enkeltfag

Fagene er udbudt som enkeltfag, og der ansøges dermed kun om optagelse på det/de enkeltfag, og ikke på hele HD-uddannelsen. Optagelse på enkeltfag betyder, at du har ret til at gennemføre undervisning og gå til eksamen i det pågældende enkeltfag.

Hvis du efterfølgende ønsker at tage hele HD-uddannelsen, er der mulighed for at søge om optagelse på den fulde uddannelse i et senere semester samt mulighed for at få merit for beståede enkeltfag.

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb, for eksempel i tilfælde af for få tilmeldte.