Nå et niveau højere

Hold dig opdateret

Få info om efteruddannelse, forskning og invitationer til faglige arrangementer direkte i din indbakke.
Har du svært ved at vælge?
 

Er du interesseret i flere efteruddannelsestilbud, og har du svært ved at vælge? Herunder har vi opstillet forskellige scenarier, der kan hjælpe dig med at afklare, hvilket tilbud der passer bedst til netop dig.  

Vil du være leder?

Søger du kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ledelsesopgaver? Så er vores MBA eller Master i offentlig ledelse relevant for dig. Hvis en fuld masteruddannelse er for meget for dig pt., kan du nøjes med at tage enkeltfag på vores uddannelser. Derudover tilbyder vi korte kurser, som er rettet mod ledere. 

MBA
Vores MBA giver dig en solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt samt teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre din organisations præstationsevne. Du får viden og kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ledelsesopgaver i alle brancher.

Læs mere om vores MBA
 

Master i offentlig ledelse
Master i offentlig ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere. Du møder den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser vedrørende ledelse i den offentlige sektor og lærer at bringe det i spil i egen ledelsespraksis.

Læs mere om Master i offentlig ledelse
 

Korte kurser
Vi tilbyder kurser inden for en række fagområder, så du kan opgradere din viden inden for et specifikt fagområde.

Læs mere om korte kurser
 

Vil du styrke dine ledelseskompetencer?

Arbejder du allerede som leder, og ønsker du at styrke din praksis med den nyeste forskning og forbedre dig som leder? Så er vores MBA eller Master i offentlig ledelse relevant for dig. Hvis en fuld masteruddannelse er for meget for dig pt., kan du nøjes med at tage enkeltfag på vores uddannelser. Derudover tilbyder vi korte kurser, som er rettet mod ledere. 

MBA
Vores MBA giver dig en solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt samt teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre din organisations præstationsevne. Du får viden og kompetencer, der gør dig i stand til at varetage ledelsesopgaver i alle brancher.

Læs mere om vores MBA
 

Master i offentlig ledelse
Master i offentlig ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere. Du møder den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser vedrørende ledelse i den offentlige sektor og lærer at bringe det i spil i egen ledelsespraksis.

Læs mere om Master i offentlig ledelse
 

Korte kurser
Vi tilbyder kurser inden for en række fagområder, så du kan opgradere din viden inden for et specifikt fagområde.

Læs mere om korte kurser
 

Har du brug for erhvervsøkonomiske kompetencer?

Har du f.eks. en humanistisk uddannelsesbaggrund, og mangler du erhvervsøkonomiske kompetencer i dit arbejde? Så kan 1. del på vores HD eller vores MBA være relevant for dig. Læs mere nedenfor.

HD1
HD1, første del af HD-uddannelsen, er en bred, videregående erhvervsøkonomisk uddannelse. Du får en teoretisk indføring i de centrale områder inden for erhvervs- og samfundsøkonomien. Du bliver blandt andet undervist i erhvervsøkonomi, dataanalyse, samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Læs mere om HD-uddannelsen
 

MBA
Vores MBA er en generalistuddannelse på kandidatniveau, der giver dig en solid erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt samt teorier, værktøjer og metoder til at analysere og forbedre din organisations præstationsevne.

Læs mere om vores MBA
 

Har du brug for specialiseret viden inden for dit fag?

Ønsker du at styrke dine kompetencer med viden inden for dit fag? Så er vores specialiserede masteruddannelser eller HD2-linjer relevante for dig. Læs mere nedenfor.

Specialiserede masteruddannelser
Vi tilbyder en række specialiserede masteruddannelser, som du kan læse om her:

Master i it
Du får styrket dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Master i rusmidler
Du får den seneste rusmiddelforskning og bliver bedre rustet til at implementere og lede indsatser.

HD2 (tidligere Handelshøjskolens Diplomprøve og HD 2. del)

På HD2 går du i dybden med et bestemt erhvervsøkonomisk område efter eget valg, så du bliver i stand til at varetage specialistfunktioner inden for dette område. Vi tilbyder to specialiseringer:

Regnskab og økonomistyring
Du lærer at danne dig et overblik over en virksomheds økonomiske situation og foretage systematisk analyse og udvikling af de forhold, der trænger til at blive forbedret.

Business
Du lærer at analysere og løse en bred vifte af erhvervsøkonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du kan enten gå i en specifik retning som fx ledelse, finansiering, finansiel rådgivning, salg og marketing. Eller du kan sammensætte en tværfaglig specialisering, der matcher din specifikke jobsituation og karriereønsker.

Arbejder du med it?

Arbejder du på tværs af it og organisation samt forretning, og vil du gerne blive bedre til at bygge bro imellem disse? Så er vores Master i it relevant for dig. Med vores Master i it får du som it-leder eller it-medarbejder styrket dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer inden for strategisk udnyttelse af it og it-udvikling? 

Læs mere om Master i it

Ønsker du specialiseret viden på kandidatniveau?

Ønsker du at styrke dine akademiske kompetencer med specialiseret viden om et særligt fagområde på kandidatniveau? Så er vores specialiserede masteruddannelser relevante for dig. Læs mere her:

Master i it
Du får styrket dine ledelsesmæssige og faglige kompetencer inden for it-udvikling og strategisk udnyttelse af it.

Master i rusmidler
Du får den seneste rusmiddelforskning og bliver bedre rustet til at implementere og lede indsatser.

Ønsker du specialiseret viden på bachelorniveau?

Ønsker du dyb viden om erhvervsøkonomiske problemstillinger på bachelorniveau? Så er vores HD2-linjer relevante for dig.

På HD2 (tidligere HD 2. del) går du i dybden med et erhvervsøkonomisk område eller en tværfaglig fagkombination, så du bliver i stand til at varetage relevante jobfunktioner på ledelsesniveau.

Læs mere om dine muligheder på vores HD2-linjer her

Mangler du en bachelorgrad for at komme videre?

Fik du ikke taget en bacheloruddannelse, eller mangler du måske at færdiggøre den, f.eks. med henblik på optagelse på en masteruddannelse? Så er vores erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD (tidligere Handelshøjskolens Diplomprøve) relevant for dig.

På HD-uddannelsen er der mulighed for at få merit for beståede fag på en uddannelse inden for erhvervsøkonomi eller jura. Det vil sige, at hvis du kan dokumentere, at du har bestået eksamen i de pågældende fag, så behøver du ikke tage fagene igen.

Læs mere om HD-uddannelsen
 

Har du brug for en hurtig opgradering?

Har du brug for en specifik kompetence i dit arbejde, som du kan bruge med det samme, og er ECTS-point ikke vigtige for dig? Så er vores korte kurser og uddannelsesforløb relevante for dig.

Vi tilbyder kurser inden for følgende fagområder: strategi, ledelse, organisation, økonomi, markedsføring, it, jura og kommunikation.

Hvis I er flere på arbejdspladsen, der har brug for en opgradering inden for samme emne, kan vi også hjælpe med at skræddersy kursusforløb til jer.

Kontakt os omkring skræddersyede forløb
 

Er du bekymret for, om du har tid nok?

Vores deltidsuddannelser er tilrettelagt, så du kan arbejde på fuld tid under studiet, men det kan være nødvendigt at deltage i undervisning i arbejdstiden.

Deltidsuddannelser med en arbejdsbelastning på 60 ECTS-point har normalt en varighed på mindst to år. Det er dog muligt at tage vores deltidsuddannelser over en længere periode på op til seks år. Du kan løbende justere arbejdsmængden ved at tage færre fag ad gangen end normeret, fordi du kun tilmelder dig og betaler for ét fag ad gangen.

Virker det uoverskueligt for dig at give dig i kast med en hel efteruddannelse, kan du starte med at tage enkeltfag på uddannelsen, som du siden kan få overført, hvis du vælger at tage hele uddannelsen.

Desuden kan du få en faglig opgradering med et kursus. Læs mere under ”Har du brug for en hurtig opgradering”.

Er du bange for at blive bundet af en hel uddannelse?

Du kan løbende justere arbejdsmængden ved at tage færre fag ad gangen end normeret, fordi du kun tilmelder dig og betaler for ét fag ad gangen.

Virker det uoverskueligt for dig at give dig i kast med en hel efteruddannelse, kan du starte med at tage enkeltfag på uddannelsen, som du siden kan få overført, hvis du vælger at tage hele uddannelsen.

Du kan også vælge en faglig opgradering med et kursus. Læs mere under ”Har du brug for hurtig opgradering?

Når du har truffet dit valg, skal du i gang med ansøge. Vi leder dig gennem processen fra ansøgning til studiestart.

Sådan kommer du i gang