Cognition and Behavior Lab

Om os

Cognition and Behavior Lab er en forskningsinfrastruktur på Aarhus Universitet. Vi tilbyder state-of-the-art udstyr, faciliteter og ressourcer til forskere på AU, som gerne vil lave eksperimenter om menneskelig adfærd og kognition. Alle AU's forskere kan få adgang til vores ressourcer ved at sende en ansøgning til cobelab@au.dk