Betaling for deltagelse

Alle deltagere, som er rekrutteret via vores rekrutteringssystem (Sona), bliver kompenseret for den tid, de bruger på at deltage i studier og eksperimenter. Vi anbefaler at forskerne betaler hvad der svarer til ca. 110 kr. i timen. Det mest almindelige er, at du bliver betalt via bankoverførsel, men du kan også modtage betaling kontant, eller i form af gavekort, lodtrækning, eller en anden form for betaling. Betalingsform fremgår altid tydeligt af beskrivelsen af studiet i Sona.

Forskere, som rekrutterer uden for vores rekrutteringssystem, vælger selv, hvordan deltagerne kompenseres. 

I nogle studier vil du blive betalt et beløb, der afhænger af hvordan du løser den stillede opgave. Beløbet kan derfor afhænge af både dine egne og andres beslutninger. 

Betaling for at møde op (show-up fee)

Du vil altid modtage en mindre kompensation på 40-50 DKK, hvis du møder op og bliver sendt hjem pga. for få eller for mange deltagere. Du kan opleve at eksperimentet bliver aflyst, hvis der f.eks. er andre deltagere, der ikke møder op og der er for få deltagere til at gennemføre eksperimentet. 

Nødvendigt med CPR-nummer og NemKonto

For at modtage betaling skal du have et dansk CPR-nummer. Hvis du bliver betalt via bankoverførsel er det også nødvendigt med en NemKonto. Din NemKonto skal være aktiveret, når du deltager i studiet. Er den ikke det, vil penge, som Aarhus Universitet prøver at overføre til dig, blive returneret til dem. 

Betalingsfrist

Vi gør opmærksom på at det tager mellem 2-6 uger fra du deltager i et eksperiment til du modtager pengene på din konto. Det skyldes at der er en administrativ behandlingstid på Aarhus Universitet. Gavekort og lignende modtages, når du møder op til eksperimentet. Hvis der er gået mere end 6 uger, så kontakt os venligst på cobelab@au.dk 

SKAT

Aarhus Universitet indberetter automatisk din indkomst til SKAT, og derfor er det sandsynligt at du vil skulle betale skat af dine fortjenester fra eksperimenterne. Beløbet der er angivet som betaling for studierne er før skat. Al indkomst vil blive klassificeret som B-indkomst. 

Er du ny i Danmark? 

Hvis du er ny i Danmark anbefaler vi at du først får et CPR-nummer og hernæst åbner en dansk bankkonto, som du angiver som din NemKonto. Det er først, når din NemKonto er valideret at du kan deltage i studier, der betaler via bankoverførsel. Du kan deltage i studier, der betaler via gavekort, så snart du har et dansk CPR-nummer.