Ubemærkede besparelser på universiteter vil ramme virksomheders vækst og udvikling

Dansk erhvervsliv efterlyser kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft til at skabe økonomisk vækst. Men lige nu hersker der stor usikkerhed om fremtiden for de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser, som er storleverandører til den private sektor.

Dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS (tv) og rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS. Foto: Lars Kruse/AU Foto og Bjarke MacCarthy

Fakta om takst-1-forhøjelsen

Takst-1-forhøjelsen blev indført i 2010, da en gennemgang af konsulenthuset McKinsey året før havde vist, at uddannelserne inden for business, samfundsvidenskab og humaniora var underfinansierede i forhold til øvrige universitetsuddannelser. Det betød, at uddannelserne havde relativt få timer, store holdstørrelser, begrænset feedback og en større andel af ikke-forskningsaktive undervisere (deltidsvidenskabeligt personale, DVIP). Takst-1-forhøjelsen udgør 5.000 kr. (2010-priser) pr. studenterårsværk og er siden blev givet for at understøtte et højere timetal og en bedre forskerdækning på de berørte uddannelser. Den seneste forlængelse af takst-1-forhøjelsen blev aftalt med finansloven for 2020 og udløb i finansåret 2022, og Finanslov 2023 er ikke vedtaget endnu. Dermed er der nu en akut usikkerhed vedrørende universiteternes budgetter for 2023 og frem.

Sådan skriver rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS, og dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS, i et debatindlæg i Dagbladet Børsen torsdag den 26. januar, 2023:

Midt i den aktuelle politiske debat om at forbedre sundhedssektoren og sikre midler til Forsvaret er der fare for, at politikerne ubemærket skader den private sektor, der skal tjene pengene hjem.

Lige nu svæver de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser i uvished om, hvorvidt de på Finanslov 2023 får de midler, som de har behov for, hvis de skal uddanne kvalificerede medarbejdere til fremtidens erhvervsliv. 

Risikerer at mangle 100 mio. kr. i 2023

For Copenhagen Business School (CBS) og Aarhus BSS, Aarhus Universitet, handler det om 100 millioner kr., som vil mangle i uddannelserne i år, hvis politikerne mod vores forventning ender med ikke at forlænge den såkaldte takst-1-forhøjelse, som blev indført i 2010. 

CBS og Aarhus BSS uddanner tilsammen 35.000 studerende. Vores kandidater er blandt de mest eftertragtede på arbejdsmarkedet. De har lav ledighed, de får høj løn, og de er efterspurgte til at håndtere de store udfordringer, samfundet står overfor med grøn omstilling og behov for øget innovation og produktivitet. Det vil derfor være særdeles uklogt at forringe kvaliteten af deres uddannelser, hvilket er konsekvensen, hvis takst-1-forhøjelsen ikke videreføres. Hvis besparelsen gennemføres, vil den mindske antallet af undervisningstimer og begrænse den forskning, som undervisningen bygger på.

Husk business-uddannelserne på Finanslov 2023

Det er ikke, fordi vi kræver ublu meget. Selv med en fortsat uændret bevilling vil udgifterne til vores uddannelser pr. studerende være betydeligt lavere end til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 

Derfor appellerer vi til regeringen og vores nye minister: Husk erhvervslivet, væksten og de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser i den kommende finanslov.

Læs debatindlægget i Børsen

Kontakter

Pressekontakt – Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Tlf:+45 9352 2444
presse.bss@au.dk

Pressekontakt - Copenhagen Business School Sekretariat for Ledelse og Kommunikation

Tlf:+45 41852616 
press@cbs.dk
https://www.cbs.dk/pressen/pressekontakt