Tronskiftet fører til nyt navn på forskningscenter

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse er det nye navn på et seks år gammelt forskningscenter ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

Ledelsescenter på Aarhus BSS skifter navn på grund af tronskiftet tidligere på året. Her er det professor og centerleder Lotte Bøgh Andersen, der gør klar til ophæng af en ny messingplade. Foto: Marjun Danielsen, AU Foto

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse skifter i dag navn til Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Det sker som følge af tronskiftet den 14. januar i år. 

Navnet er nyt, men centerets forskningsbaserede bidrag til en bedre offentlig sektor fortsætter som hidtil. Det samme gør H.M. Kong Frederiks deltagelse. 

”Vi sætter meget stor pris på, at kongen fortsætter sit arbejde i ledelsescenteret og sit mangeårige engagement i Aarhus Universitet,” siger universitetets rektor, Brian Bech Nielsen. 

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse blev etableret i 2018 i anledning af den daværende kronprins’ 50-års fødselsdag og takket være donationer fra Købmand Herman Sallings Fond. Centeret har hjemme på Institut for Statskundskab, hvorfra H.M. Kong Frederik blev uddannet cand.scient.pol. i 1995.  

Forskningscenteret bygger bro mellem topforskning og ledelsespraksis 

Aarhus Universitet er en af verdens førende forskningsinstitutioner inden for netop statskundskab og særligt inden for forskningsområdet offentlig forvaltning og ledelse. 

”Vores forskning ligger i den absolutte top globalt, men det er faktisk vigtigere for os, at den kan bruges. Det, vi står op for hver morgen, er at skabe viden, som offentlige ledere og beslutningstagere kan bruge til at forbedre offentlig ledelse. Dén ambition deler kongen, og han bidrager aktivt til at indfri den,” siger Lotte Bøgh Andersen, der er professor i statskundskab og leder af det, der fra i dag hedder Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. 

”Hvis vi skal lykkes med at bidrage med relevant og gyldig viden om offentlig ledelse, er det helt afgørende, at vores forskning bliver til i samspil med de 43.000 offentlige ledere, der ved, hvor skoen trykker, og hvor der er behov for ny forskningsbaseret viden. Og så selvfølgelig, at vi deler vores viden med dem, så den kan blive brugt til gavn for borgerne og samfundet. Kongen spiller en meget væsentlig rolle i at bygge den bro. Han er jo selv en særdeles prominent offentlig leder, og jeg kan mærke på mange af de ledere, jeg taler med, at hans personlige engagement smitter af,” siger Lotte Bøgh Andersen. 

Næste gang majestæten deltager i dialogen mellem forskere og ledere bliver 23. maj, hvor han åbner centerets årlige ledelseskonference.  

Kong Frederik er desuden et af seks medlemmer af forskningscenterets Governance Committee, som har en rådgivende funktion i forhold til løsning af centerets opgaver. 

Om Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse er et tværdisciplinært forskningscenter, der er fysisk placeret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Centeret åbnede i maj 2018 i anledning af den daværende kronprins’ 50-års fødselsdag. Centeret er muliggjort af donationer fra Købmand Herman Sallings Fond i henholdsvis 2018 og 2023. 

Centerets vision er at bidrage til en bedre offentlig sektor ved at producere, dele og anvende forskningsbaseret viden om offentlig ledelse, der gør offentlige organisationer endnu bedre i stand til at leve op til og udvikle deres målsætninger til glæde for borgere og samfund.