Tre projekter på MGMT får støtte fra Horizon Europe

Bæredygtig emballage, bæredygtig produktion og forbrug samt økologisk landbrug. MGMT har modtaget støtte fra Horizon Europe til tre forskellige projekter.

Foto: Colourbox

EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe støtter projekter, der satser på internationalt samarbejde og tværfaglige løsninger. Horizon Europe er EU’s niende rammeprogram for forskning og innovation, og det afløser det såkaldte Horizon 2020. Programmet støtter forskere, virksomheder, offentlige og private organisationer m.fl. Horizon Europe har et budget på cirka 710 milliarder kroner og løber i årene 2021- 2027.

Disse projekter har MGMT fået støtte til under Horizon Europe programmet:

  • FOODCost – John Thøgersen & Anne Odile Peschel – 367.300 EUR FOODCoST overordnede mål er at udvikle værktøjer, politikker og forretningsmodeller som veje mod bæredygtig produktion og forbrug i fødevaresystemet ved at vise de virkelige omkostninger via fødevarerpriser. FOODCost skal desuden vejlede politiske beslutningstagere, virksomheder og andre aktører på fødevareområdet. Læs mere: https://www.foodcost-project.eu/
     
  • R3PACK - Polymeros Chryssochou – 344.500 EUR EU-projektet R3PACK arbejder på at sikre bæredygtige emballageløsninger og optimere ordninger for genbrug af fødevareemballage: MAPP-centret bidrager til et nyt EU-projekt, der blandt andet har til formål at reducere mademballagespild gennem etablering af ordninger for genbrug af fødevareemballage og ophæve barriererne for genbrug af fødevareemballage. Projektet vil desuden arbejde med genbrugsordninger på tværs af Frankrig og Belgien. Læs mere:

https://www.r3pack.eu/

https://www.linkedin.com/posts/r3pack-reduce-reuse-rethink-packaging_r3pack-reducereuserethink-foodpacking-activity-6973977681386184705-7t5b?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

  • OrganicTargets4EU - PI (Primary Investigator) Jessica Aschemann-Witzel – 308.109,14 EUR (MGMT’s andel – der er 2 andre partnere på AU)
    EU har sat sig et mål om, at mindst 25 % af EU's landbrugsjord skal være økologisk landbrug inden 2030. I 2019 var andelen af økologisk landbrugsjord 8,5 % i EU-271. Det betyder, at det nuværende økologiske areal skal tredobles inden for 11 år. Økologisk akvakultur udgjorde 2 % af den samlede akvakulturproduktion i 2019. Der er ikke noget konkret F2F-mål for økologisk akvakultur, men en tilsvarende 3x vækstrate som for landbrugsjord til 5 % andel ville kræve en enorm indsats. At nå disse ambitiøse mål kræver en afbalanceret eskalering af begge typer af produktion og forbrug, hvilket indebærer en transformation i landbrugsstrukturer og værdikæder. Denne transformation skal understøttes af ambitiøs F&I, stærke rådgivningstjenester, videnudveksling og uddannelsesmuligheder for alle økologiske operatører og relaterede fagfolk. Det overordnede mål for OrganicTargets4EU er at støtte opnåelsen af de organiske F2F-mål.

MGMT i alt: 1.019.909,14 EUR svarende til 7.588.124 kr.