Stor efterspørgsel efter uddannelse for SMV-bestyrelser

Der er historisk stor rift om pladserne på Aarhus BSS’ bestyrelsesuddannelse, som er målrettet bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder. Nu opruster universitetet for at imødekomme efterspørgslen.

De studerende er blandt andet drevet af ønsket om at få konkrete redskaber og kompetencer til at tackle store udfordringer som grøn omstilling og digitalisering. FOTO: Adobe Stock

Selvom coronapandemien har smidt grus i maskineriet i forhold til at samle de studerende på bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS, har det ikke bremset efterspørgslen på uddannelsen. I januar 2021 stod hele 160 deltagere på venteliste, og nu opruster Aarhus BSS.

"Sidst vi åbnede for tilmelding, havde vi udsolgt på 8 minutter og traf derfor hurtigt en beslutning om at oprette endnu et hold. Også fremover opruster vi med flere hold, så vi bedre kan imødekomme efterspørgslen. Folk kommer for at netværke og være aktive, og der skal være tid til at arbejde med tingene i praksis, så vi vil maksimalt have 30 deltagere pr. hold," siger professor Mette Neville, leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder og ansvarlig for bestyrelsesuddannelsen i samarbejde med advokat og adjungeret professor Carsten Fode. Ifølge hende er der flere forklaringer på den store efterspørgsel:

Generelt er kravene til bestyrelser steget markant de seneste 10-15 år. Det er ikke længere nok at holde øje med virksomhedens økonomi. Hvis en bestyrelse skal skabe værdi i en SMV, skal den f.eks. kunne arbejde strategisk med aktuelle trends som digitalisering og grøn omstilling. Særligt i de SMV’er, der vælger at have eksterne medlemmer i bestyrelsen, er mange ejerlederes forventninger høje 

Professor Mette Neville, leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS  

Fra direktør i IT-branchen til bestyrelsesmedlem

En af de studerende, der netop har afsluttet bestyrelsesuddannelsen, er Mille Lindskrog Knudsen, der for nylig sprang ud som iværksætter efter en årrække som direktør. Parallelt med opstarten af hendes konsulentvirksomhed innovize, der har fokus på netværk, gik det op for hende, at hun med sin mangeårige ledelseserfaring fra IT-branchen også kunne bibringe værdi i bestyrelsesarbejdet.

"Det hører desværre stadig til sjældenhederne, at pladser i bestyrelser bliver slået helt åbent op, men for nogle år siden blev en bestyrelsespost slået – lidt hemmeligt – op. Det var en stor virksomhed med mere end 500 ansatte, der søgte en profil, der havde erfaring med ledelse, salg, forretningsudvikling og IT. Det passede perfekt til mig, og jeg søgte og fik den heldigvis," fortæller hun. Og det var denne første bestyrelsespost, der satte gang i overvejelserne om at tage en bestyrelsesuddannelse og blive professionelt bestyrelsesmedlem.

"Mit udgangspunkt er, man aldrig bliver for gammel til at lære, og hvis man tror, at man kan alt, så går man helt galt i skoven. Jeg var i forvejen stærk på ledelse, digitalisering og forretningsudvikling, men særligt omkring det formelle – governance-delen – følte jeg et behov for at dygtiggøre mig," siger hun. Men at finde den rigtige uddannelse var straks sværere:

"Jeg spurgte i mit netværk, hvilke uddannelser jeg skulle tage. Nogen foreslog et ”quick and dirty”-forløb på et par dage for at få styr på det formelle. Men jeg kan godt lide, at man kan fordybe sig. At der er dygtige undervisere, og ikke mindst at man bliver en del af en gruppe over et længere forløb, så der opbygges et stærkt netværk. Derfor faldt valget på Aarhus BSS," siger hun.

Desværre måtte hun væbne sig med tålmodighed, for allerede i 2018 var der venteliste på bestyrelsesuddannelsen, og først i 2020 kunne hun via samarbejdet med Fynsk Erhverv starte sit forløb – et forløb, der blev længere end ventet pga. pandemien.

SMV’ers unikke udfordringer

En del af bestyrelsesuddannelsens tiltrækningskraft skyldes ifølge Mette Neville, at uddannelsen er 100% skræddersyet til bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder.

"Bestyrelsesarbejde i SMV'er er meget forskelligt fra bestyrelsesarbejde i store virksomheder. Det er helt afgørende, at man forstår DNA'et og værdisættet i en SMV, der oftest er ejerledet. Herudover spiller bestyrelsen en stærkere strategisk rolle. Ejerledere er ofte fanget i driften og kan have svært ved at holde fokus på det strategiske arbejde og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. Bestyrelsen skal derfor fastholde det strategiske overblik og fungere som strategisk sparringpartner for ledelsen.  Desuden skal den kunne håndtere en række særlige problemstillinger i SMV’er, som f.eks. generationsskifte og risikoen for konflikter i ejerkredsen," siger hun.

Mette Neville nævner coronapandemien som et eksempel på SMV’ernes afhængighed af bestyrelserne:

"Når en krise som pandemien rammer, er fokus helt naturligt på driften, og der er risiko for, at man overser, at COVID-19 også medfører langsigtede ændringer i forretningsmiljøet, som forandret forbrugeradfærd, af-globalisering mv., som man skal forholde sig til strategisk, hvis man vil fremtidssikre virksomheden. Her er det vigtigt, at bestyrelsen tager de langsigtede strategiske briller på," siger hun.

Hun peger samtidig på udfordringen i, at SMV’erne ofte har små organisationer:

"Modsat de store virksomheder har man ikke en stor organisation, der fikser det hele. Mange SMV'er vækster meget, og organisationen kan have svært ved at følge med. Herudover stiller forandringer som f.eks. digitalisering ofte nye krav til organisationens kompetencer, struktur og kultur. Derfor fokuserer vi på bestyrelsesuddannelsen også på, hvordan bestyrelsen kan være med til sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig organisation. I den sidste ende er det organisationens evne til at eksekvere på strategien, der er afgørende for virksomhedens succes," siger hun.

Behovet opstår med væksten

En, der både kender til ejerlederens udfordringer og til bestyrelsesarbejde, er Torben Drejer, der også netop har gennemført bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS. I 2008 fik Torben Drejer efter en karriere inden for handel, indkøb og import mulighed for at købe sig ind i en virksomhed, der producerer elektronik til blandt andet høreapparater og indmad til robotter. Sammen med to andre medejere udviklede han som ejerleder virksomheden over en årrække. Den ene gik ud undervejs, og derefter har Torben og den anden medejer drevet virksomheden.

"Vi har klaret os længe uden en ekstern bestyrelse, men jeg begyndte at se et behov. Både fordi vi begyndte at opkøbe konkurrenter, så vi gik fra et til fire selskaber. Men også fordi min medejer og jeg begyndte at overveje en exit-strategi. Faktisk var min ambition, da jeg søgte ind på Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV, at skrive opgave om, hvordan man som ejere af en virksomhed får en bestyrelse som en del af en exit-strategi," forklarer Torben Drejer.

Men før Torben Drejers plads på ventelisten var blevet forvandlet til en plads på bestyrelsesuddannelsen, havde virkeligheden overhalet ham og hans kompagnon. Hele tre interesserede købere meldte sig, og i dag har de to ejere solgt 60 procent af virksomheden, og der er etableret en bestyrelse. Alligevel synes Torben Drejer, at bestyrelsesuddannelsen har været meget givtig.

"På uddannelsen har vi berørt emner som metoo, whistleblower-ordninger, bæredygtighed og mange andre af de store dagsordener. Der har vi fået værktøjer med til at få det fastholdt i bestyrelsesarbejdet. Eksempelvis med metoo har vi via cases fået input til, hvordan vi forholder os til det, for i SMV’er er det ofte bestyrelsen, der skal forholde sig til det," fortæller han og fremhæver endelig netværket på uddannelsen som centralt:

"Jeg er netværksmand og elsker relationer, og det er virkelig en af uddannelsens styrker. Det har været befriende, at vi kommer med så forskellige baggrunde. Fra landbrug, bankverdenen og ejerledere. Det har været et vanvittig godt sammensurium, og jeg har sørget for at sætte mig nye steder hver gang, vi har været samlet," siger han og peger til sidst på uddannelsens stærke forskningsfundament som en styrke:

"De er gode til at koble relevante forskningsresultater på. Vel at mærke dansk forskning. Jeg er lidt ligeglad med, hvordan 8.000 amerikanske virksomheder har reageret på udfordringer, men jeg finder det derimod rigtig nyttigt at få indsigter fra det danske SMV-segment," siger han.

360 grader rundt om SMV-bestyrelsesarbejdet

Netop balancen mellem nyeste forskning og praksis fremhæver professor Mette Neville også som en af uddannelsens styrker.

"Vi kommer 360 grader rundt om SMV-bestyrelsesarbejdet og har fokus på, at uddannelsen hele tiden er på forkant med de aktuelle problemstillinger, SMV-bestyrelserne skal arbejde med. F.eks. hvordan man arbejder strategisk med digitalisering og grøn omstilling.  Vi er forskningsbaserede, og den viden og de redskaber, vi stiller til rådighed, bygger på nyeste forskning og er testet af på SMV'erne selv. Og vi har hele tiden fokus på, hvordan man kan arbejde med tingene i praksis i bestyrelsen," forklarer Mette Neville.

Og netop den vekselvirkning mellem teori og praksis samt fokus på de udfordringer, som moderne SMV’er står overfor, har været afgørende, siger Mille Lindskrog Knudsen. 

"Bestyrelsesarbejde var en ting i gamle dage, hvor man sad rundt om et bord og kontrollerede. Sådan er det ikke i dag, vi skal skabe værdi ved eksempelvis at udfordre forretningsmodellen og fokusere mindre på kontrollen. Blandt andet emner som køb/salg af virksomheder, generationsskifte og det værdiskabende bestyrelsesarbejde kom vi gennem teori og cases i dybden med. Den grønne omstilling, og hvordan man kan omstille forretningen og markedsføre det, har vi også fået masser af inspiration til på uddannelsen," siger Mille Lindskrog Knudsen.

Fakta om bestyrelsesuddannelsen på Aarhus BSS

  • Bestyrelsesuddannelsen har fokus på bestyrelsesarbejdet i små og mellemstore virksomheder
  • Uddannelsen har opstart hvert efterår. Der åbnes for optag på 2022-holdene i starten af 2022
  • Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, men også til ejerledere, der vil blive bedre til at bruge bestyrelsen
  • Mette Neville er uddannelsesansvarlig og kører tæt partnerskab med advokat Carsten Fode. De er de gennemgående figurer på uddannelsen
  • Du kan læse mere om uddannelsen og tilmelde dig her