Professor Michael Bang Petersen i spidsen for ny magtudredning

På opdrag fra Folketinget skal Danmark have en opdateret magtudredning. Professor Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet skal lede forskningsarbejdet.

Professor Michael Petersen
Professor Michael Bang Petersen. Foto: Ida Marie Jensen

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) udpeger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen som forskningsleder for den nye magtudredning. Det sker efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

”At lede magtudredningen er en stor og væsentlig opgave. En magtudredning skal besvare nogle af de største samfundsspørgsmål – hvem har magten, og hvordan går det med vores demokrati? – på en måde, som både lever op til højeste videnskabelige standarder, og som kan formidles til og aktivt anvendes af alle, der interesserer sig for vores samfund,” siger Michael Bang Petersen.

Samtlige partier i Folketinget indgik i september 2022 aftale om et kommissorium for opdatering af magtudredningen. Danmarks oprindelige magtudredning blev afsluttet i 2003, og ifølge kommissoriet kalder samfundsudviklingen på en opdatering, som skal skabe ny forskningsbaseret viden om demokratiets tilstand og vilkårene for de demokratiske processer til gavn for både folkevalgte politikere og den brede offentlighed.

”Det er nærmest symbolsk, at Facebook blev oprettet året efter, at arbejdet med den oprindelige magtudredning blev afsluttet. Den politiske samtale og problemløsning foregår på andre vilkår i dag, og der er en oplevelse mange steder af, at demokratiets legitimitet er under pres. At forstå betingelserne for demokratiet i dagens højhastighedssamfund og at medvirke til at sikre demokratiets fortsatte levedygtighed i det 21. århundrede bliver væsentlige fokuspunkter i det kommende arbejde,” siger Michael Bang Petersen.

Aarhus Universitet i spidsen for anden gang

Peter Munk Christiansen, der leder Institut for Statskundskab og selv sad med i ledelsen af den første magtudredning, glæder sig over valget af Michael Bang Petersen, som han kalder en fagligt meget stærk og bredt funderet forskningsleder.

”Jeg er stolt over, at Institut for Statskundskab og Aarhus Universitet igen får en helt central rolle i en magtudredning, og vi vil fra instituttets side bistå Michael Bang Petersen og den øvrige forskningsledelse, så godt som vi formår, for at sikre det bedst mulige grundlag for og resultat af den nye magtudredning. Vi har et stort og meget stærkt miljø inden for en række af de områder, som magtudredningen skal beskæftige sig med,” siger professor og institutleder Peter Munk Christiansen.

Ifølge kommissoriet skal magtudredningen belyse tre overordnede temaer:

  • Folkestyrets institutioner og de politiske processer
  • Deltagelse i det demokratiske fællesskab og civilsamfundet
  • Teknologiens og mediernes udvikling og den demokratiske samtale

Forskerne har frihed til både at definere de konkrete forskningsspørgsmål og til at tage supplerende emner op.

Arbejdet vil strække sig over cirka fem år.

Folketingets partier har foreløbig afsat 20,8 millioner kroner til projektet, og partierne har udtrykt enighed om at afsætte yderligere midler i samme størrelsesorden på en kommende finanslov.