Postdoc får bevilling til at forudsige El Niño

Postdoc Sebastian Mathias Jensen på Institut for Økonomi har modtaget 2,27 mio. kr. fra DFF til at forske videre i udlandet. Han forsker i bedre at kunne forudsige vejrfænomenerne El Niño og La Niña.

Med bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfonds virkemiddel ”DFF-International Postdoc”, får Sebastian Mathias Jensen mulighed for at tage til Amsterdam og tilbringe en længere periode blandt samarbejdspartnere og andre eksperter indenfor økonometri og klima på Vrije Universitet Amsterdam.

”Jeg er selvfølgelig meget stolt og beæret. Bevillingen gør det muligt for mig at opstarte et spændende nyt forskningsprojekt og samtidig styrke mit internationale netværk,” siger Sebastian Mathias Jensen.

El Niño og La Niña er de ekstreme faser af et større klimafænomen, ENSO, som beskriver uregelmæssige fluktuationer i vind og havtemperaturer og lufttrykket i atmosfæren på tværs af den ækvatoriale del af Stillehavet og er den største kilde til mellemårlig variation i jordens klima.

El Niño og La Niña påvirker vind- og vejrforholdene på hele jorden og er skyld i ekstreme vejrforhold som orkaner, tørke, brande og oversvømmelser og er ydermere skyld i udbrud af sygdomme som denguefeber, malaria og kolera.

”Med forskningsprojektet håber jeg på at bidrage til, at vi kan blive bedre til at forudsige et af de vigtigste klimafænomener, ENSO, længere ud i fremtiden, således at lokalsamfund og myndigheder rundt omkring i verden bedre kan forberede sig på dets ofte ekstreme konsekvenser,” siger Sebastian Mathias Jensen, som blandt andet vil introducere machine learning metoder i state-of-the-art statistiske modeller for ENSO prædiktion.

Med klodens klimaforandringer vil ENSOs ekstreme faser i fremtiden forekomme hyppigere og med endnu mere katastrofale konsekvenser, hvilket styrker behovet for præcise, langsigtede prædiktioner af ENSO i fremtiden.