Nyt center skal forske i energi- og klimaøkonomi

Med en donation på 25 mio. kr. fra energihandelsvirksomheden InCommodities etablerer Institut for Økonomi på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet nu et nyt forskningscenter, der skal skabe ny indsigt og viden om energi-, miljø- og klimaøkonomi i Danmark og internationalt

Både Aarhus BSS og InCommodities forventer, at centret kan tiltrække førende danske og internationale forskere i global energi-, miljø- og klimaøkonomi med særligt fokus på kvantitativ metode- og modeludvikling. Foto: Adobe Stock

Der er brug for viden om energimarkederne og deres bidrag til den grønne omstilling. Derfor etablerer Aarhus Universitet nu et helt nyt center, som skal forske i blandt andet energimarkedernes dynamikker og mulighederne for at sætte skub i udviklingen af mere klimavenlige energisystemer.  

Centret vil i daglig tale blive omtalt som CoRE, mens det officielle navn er Center for Research in Energy: Economics and Markets. 

”Energiforbruget er en livsnerve i den globale økonomi men også én af de vigtigste årsager til klimaforandringer. Hvis vi skal lykkes med grøn omstilling og et mere bæredygtigt energiforbrug, er det afgørende, at vi har indgående viden om mekanismerne på de markeder, hvor energien omsættes og handles. Det gør vi nu til et strategisk satsningsområde på instituttet,” siger Niels Haldrup, nuværende institutleder og kommende centerleder i CoRE. 

Gennem vores forskning og uddannelser kan vi bidrage til at fastholde og øge beskæftigelsen i Danmark og ikke mindst i det østjyske område og dermed bidrage til vækst og udvikling.

Professor og institutleder Niels Haldrup, Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. 

Videnstung branche 

Danske energihandelsvirksomheder er i vækst, og forventningerne om en øget global markedsandel er høj. InCommodities, som er blandt de største energihandelsvirksomheder i Danmark, har ligesom flere af de øvrige energihandlere hovedsæde i Aarhus. 

”Det er helt naturligt at placere et forskningscenter som CoRE netop på Aarhus BSS. Både vores kandidater og ph.d.er er en vigtig rekrutteringsmålgruppe for hele energibranchen, der er meget videnstung og dybt afhængig af højtuddannet, specialiseret arbejdskraft. Gennem vores forskning og uddannelser kan vi bidrage til at fastholde og øge beskæftigelsen i Danmark og ikke mindst i det østjyske område og dermed bidrage til vækst og udvikling,” siger Niels Haldrup. 

Dybdegående indsigt, forskning og udvikling er omdrejningspunktet for os, og vi har brug for både viden og kompetencer, så vi som sektor kan udvikle os.

CEO Jesper Severin Johanson, InCommodities  

Nøglerolle 

Jesper Severin Johanson, CEO i InCommodities, er enig i, at CoRE-centeret kan spille en nøglerolle i uddannelsen af de eksperter, energihandlerne har brug for. 

“Som energihandlere forbinder vi bæredygtige energikilder til markedet. Vores DNA er forankret i de akademiske discipliner. Dybdegående indsigt, forskning og udvikling er omdrejningspunktet for os, og vi har brug for både viden og kompetencer, så vi som sektor kan udvikle os. Samtidig er vi meget glade for at give noget tilbage til Aarhus Universitet, som allerede spiller en nøglerolle for os,” siger Jesper Severin Johanson, der også understreger vigtigheden af forskning i energisektoren. 

”De globale energimarkeder har en afgørende betydning for både den grønne omstilling og for vores energisikkerhed. Men markederne er også komplekse og foranderlige. Derfor er en konstant udvinding af ny viden afgørende for at ruste os til at træffe de rigtige beslutninger i en fremtid, hvor flere bæredygtige energikilder vinder indpas - med en øget kompleksitet til følge,” siger Jesper Severin Johanson. 

Ved at kombinere traditionen for økonometriske og finansielle modeller ved Aarhus Universitet med industriens markedsekspertise og kendskab til data, har CoRE verdensklasse-potentiale.

Professor Allan Timmermann, University of California, San Diego 

Internationalt udsyn 

Både Aarhus BSS og InCommodities forventer, at centret kan tiltrække førende danske og internationale forskere i global energi-, miljø- og klimaøkonomi med særligt fokus på kvantitativ metode- og modeludvikling.  

Allan Timmermann, professor i finansiering og økonomi ved University of California i San Diego, har allerede sagt ja til at indgå som international fellow på CoRE. Han understreger den store betydning, som energiproduktion, handel og levering har for dansk økonomi. 

“Aarhus har i de senere år etableret sig som et knudepunkt for sofistikeret energihandel. Mange af de ansatte i sektoren er uddannet fra Aarhus Universitet. Ved at kombinere traditionen for økonometriske og finansielle modeller ved Aarhus Universitet med industriens markedsekspertise og kendskab til data, har CoRE verdensklasse-potentiale inden for forskning på energimarkederne,” siger Allan Timmermann.  

Center for Research in Energy: Economics and Markets tænder officielt for kontakten til CoRE den 1. januar 2024 og donationen fra InCommodities løber i første omgang frem til 2028. 

Fakta  

  • Effektive energimarkeder spiller en afgørende rolle for den grønne omstilling.  Forskningscenteret CoRE ved Aarhus Universitet skal forene forskning i energi-, miljø- og klimaøkonomi med et særligt fokus på kvantitative metoder og udvikling af disse, og dermed levere viden, som fremtidens energimarkeder kan bygges på.  

  • CoRE er finansieret med 25 mio. kr. fra energy-tech-selskabet InCommodities og etableres ved Institut for Økonomi på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. 

  • Aarhus er hjemsted for en klynge af hurtigt voksende energihandelsselskaber, som øger deres markedsandele på det globale energimarked.  Foruden banebrydende forskning er det også målet at CoRE vil bidrage positivt til sektorens rekrutteringsmuligheder.  

  • InCommodities afsætter hvert år fem pct. af overskuddet efter skat til initiativer, der skal styrke den grønne omstilling. Donationen til CoRE stammer herfra.  

Kontakt: 

Institutleder, professor Niels Haldrup, 
Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Aarhus Universitet 
+45 51504526 / nhaldrup@econ.au.dk