Årets alumne: Nationalbankdirektør Lars Rohde

Nationalbankdirektør Lars Rohde er udnævnt til Årets alumne 2022 ved Aarhus BSS. Udnævnelsen er en anerkendelse af hans mangeårige og talrige bidrag til vores samfund. Læs det portræt, der i den forbindelse er lavet af ham.

Thomas Pallesen og Lars Rohde FOTO: Lars Kruse

”Når vi når til fodnoterne, skal problemet være løst”

CV – Lars Rohde 

Nationalbankdirektør, kgl. udnævnt formand for direktionen 2013- 
Governor i Den Internationale Valutafond 2013- 

Født 21. marts 1954 

Uddannelse 
- Cand.oecon., Aarhus Universitet, 1980 
- Forskningsrådsstipendiat 1980-81 

Tidligere beskæftigelse 
- Økonom i Arbejdernes Landsbank 1981-82 
- Økonom i Danmarks Nationalbank 1982-84 
- Økonom i Lægernes Pensionskasse 1985-88 
- Direktør i Lægernes Pensionskasse 1988-89 
- Fondsdirektør i Realkredit Danmark 1989-92 
- Medlem af direktionen i Realkredit Danmark 1992-97 
- Viceadm. direktør i Realkredit Danmark 1997-98
- Direktør for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1998-2013 

Kilde: Danmarks Nationalbank 

Nationalbankdirektør Lars Rohde interesserede sig egentlig ikke så meget for de finansielle fag, da han i 1970’erne læste økonomi på Aarhus Universitet. Paradoksalt nok har karrieren siden budt på adskillige topstillinger i netop den finansielle sektor. Tirsdag blev Lars Rohde hædret som årets alumne på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. 

Da Lars Rohde dimitterede fra økonomistudiet i 1980, ville han egentlig gerne være forsker, men der var bare ikke rigtig nogen jobåbninger på universiteterne på det tidspunkt. 

”Men jeg fandt også ud af, at jeg nok slet ikke havde temperament til at sidde og nørde i årevis over ét eller andet problem. Det, der giver mig energi, er at flytte noget, at få noget til at ske, og når vi når til fodnoterne, skal problemet være løst,” siger Lars Rohde, der siden har beklædt stillinger som direktør i Lægernes Pensionsselskab, Realkredit Danmark, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og senest ti år som kongelig udnævnt formand for direktionen i Danmarks Nationalbank. 

At studere økonomi i 1970’erne var på mange måder specielt, husker Lars Rohde. Det var dengang alle danskere pludselig blev bekendt med ordet ”betalingsbalance” og kunne forstå, at den var der underskud på. Og den daværende finansminister talte åbent om, at dansk økonomi havde kurs mod afgrunden. 

”Vi blev udlært i ubalance og devaluering, og det var samtidigt kronede dage for munkemarxisterne, der helst så os mere midtsøgende blive klynget op i en lygtepæl anklaget for klasseforræderi. Det var til tider et hårdt miljø, hvor der blev diskuteret indædt om både samfundsforhold og videnskabelige metoder,” fortæller Lars Rohde, som dog generelt husker tilbage på sin studietid med stor glæde. 

”Vi tilbragte det meste af dagen på campus, hvor der var en stor interaktion med både undervisere og medstuderende. Der var generelt en stor interesse for faget, og vi læste meget udenfor pensum. Godt nok var bare ikke godt nok, og især de yngre undervisere insisterede på at pumpe så meget som muligt ind i vores hoveder. Det gjorde, at vi stod godt rustede, da vi forlod de hellige haller,” siger Lars Rohde. 

Siden har universitetsverdenen forandret sig meget, mener Lars Rohde. 

”Universiteterne står i en brydningstid, hvor de i dag ofte mere er skoler end universiteter. Samtidig er der en benhård global konkurrence om talent og forskningsmidler. Mange studerende har nogle meget klare mål illustreret ved en karakterskala, og jeg kan godt savne, at man mere gik efter noget selvstændigt initiativ, indsigt og engagement, fremfor karakterer, og hvad der lige forventes.” 

Når Lars Rohde ved udgangen af denne måned siger farvel som nationalbankdirektør for at gå på pension, får han dog mulighed for at følge universitetssektoren på nærmeste hold. Her genindtræder han nemlig i bestyrelsen for Aarhus Universitet. En post, som han også havde i årene op til sin udnævnelse til direktør i Danmarks Nationalbank.