Magtudredningen 2.0 sætter 15 temaer under lup

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har givet grønt lys til budgettet for Magtudredningen 2.0. Dermed ligger det fast, hvilke områder forskningsprojektet kommer til at fokusere på.

Magtudredningen 2.0 er navnet på et forskningsprojekt, som skal skabe viden om demokratiets aktuelle tilstand. Projektet er bestilt og betalt af Folketinget. Det ledes af professor Michael Bang Petersen fra Institut for Statskundskab ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Foto: Simon Andersen Nørredam, Aarhus BSS

Vilkårene for Folketingets arbejde. Det lokale og regionale demokrati. Tech-giganternes magt.

Det er blot tre ud af i alt 15 temaer, som professorerne i forskningsledelsen for Magtudredningen 2.0 har besluttet at fokusere på, når de frem til 2028 skal analysere det danske folkestyres situation.

”Vi er udfordret af, at budgettet er mindre, end det var, da man lavede den oprindelige magtudredning omkring årtusindskiftet. Vi kan ikke komme i dybden med alt det, som vi kunne ønske os. Til gengæld har vi i forskningsledelsen fokuseret på bred inddragelse af fagmiljøerne på de danske universiteter og involveret vores kolleger i at udpege de vigtigste spørgsmål og temaer, som den aktuelle opdatering af magtudredningen bør beskæftige sig med,” siger Michael Bang Petersen, der står i spidsen for forskningsledelsen, og som er professor i statskundskab ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet.

Det er Folketinget, der har bestilt forskningsarbejdet og sat rammerne for det i Kommissorium for opdatering af magtudredningen, mens forskningsledelsen med Projektplan for Magtudredningen 2.0 har haft frie hænder til at beslutte, hvad der specifikt skal analyseres og hvordan.

Dog har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen haft til opgave at vurdere, om budgettet overholder kravene for bevillingen. Det er nu sket, og dermed kan arbejdet gå i gang.

Ny bogserie skal skabe debat om, hvordan vi fremtidssikrer demokratiet

I første omgang vil forskningsledelsen gå sammen med en lang række kolleger fra hele landet om at samle, opdatere og formidle den forskning, som allerede findes inden for de 15 temaer.

”Vi begynder heldigvis ikke på bar bund. Dansk forskning i magt og demokrati står stærkt, så der eksisterer allerede meget viden, som vi kan samle og opdatere og omsætte til noget, som kan give afsæt for en grundig debat om, hvordan vi bedst fremtidssikrer vores demokrati,” siger Michael Bang Petersen.

Magtudredningen 2.0 skal give et videnskabsbaseret grundlag for debat både blandt politikere og borgere.

Forskningsledelsen planlægger derfor, at der i årene 2024-2028 vil udkomme en stribe korte bøger, som hver især vil servere essensen af den viden, som danske forskere har og får inden for de forskellige temaer, og som vil fremhæve, hvilke udfordringer og muligheder forskerne ser.

”Hver bog vil være en slags Maggi-terning af viden om et konkret tema som for eksempel tech-giganternes rolle, som forhåbentlig kan give anledning til debat i både medier, forsamlingshuse, regeringskontorer og kantiner,” siger forskningsleder Michael Bang Petersen.

De 15 temaer for Magtudredningen 2.0 bliver:

 1. Byggestenene for Magtudredningen 2.0: Hvordan kan demokrati, magt og legitimitet forstås, og hvilke væsentlige samfundsændringer i det 21. århundrede er relevante for en magtudredning?
 2. Hvad er vilkårene for Folketingets arbejde i det 21. århundrede?
 3. Hvordan fungerer samspillet mellem folkestyrets nationale institutioner i det 21. århundrede?
 4. Hvad er vilkårene for det lokale og regionale demokrati i det 21. århundrede?
 5. Hvilken politisk magt har aktører uden for det formelle politiske system i det 21. århundrede som f.eks. fagforeninger, civilsamfundsorganisationer, tænketanke og lobbyfirmaer?
 6. Hvilken politisk rolle spiller økonomiske ressourcer – som er kontrolleret af f.eks. store virksomheder, private fonde og erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer – i det 21. århundrede?
 7. Hvilke forskydninger har der været i magtbalancen mellem danske institutioner og internationale aktører i det 21. århundrede?
 8. Hvordan sikres den demokratiske repræsentation i det 21. århundrede?
 9. I hvilken grad opfatter borgerne det danske demokrati i det 21. århundrede som legitimt – og i hvilken grad er opfattelserne præget af mistillid, afmagt og polarisering?
 10. Hvordan deltager borgerne i den demokratiske proces og civilsamfundet i det 21. århundrede?
 11. Hvad er vilkårene for mødet mellem borgerne og centrale velfærdsorganisationer i det 21. århundrede?
 12. Hvilken rolle spiller værdipolitiske konfliktlinjer som f.eks. religion, klima, ytringsfrihed og identitetspolitik i den offentlige debat?
 13. Hvilken betydning har ‘public service’-medier og traditionelle medier såsom dagblade for den offentlige debat i det 21. århundrede?
 14. Hvilken indflydelse har tech-giganterne på det danske demokrati?
 15. Hvordan påvirker brugen af sociale platforme den offentlige samtale blandt politikere, medier og borgere?

Hele projektplanen, inklusive budgettet, er offentlig tilgængelig på www.magtudredningen2.dk.

Forskningsledelsen består ud over Michael Bang Petersen af fire andre professorer:

 • David Nicolas Hopmann fra Syddansk Universitet
 • Nanna Mik-Meyer fra Copenhagen Business School (CBS)
 • Lene Holm Pedersen fra Københavns Universitet
 • Anne Binderkrantz fra Aarhus Universitet