Kasper Lolk modtager Lundbeckfondens postdocbevilling

Kasper Lolk fra Center for Registerforskning på Aarhus BSS, Aarhus Universitet modtager 2,4 millioner kroner til sit projekt om posttraumatisk epilepsi. Bevillingen er en såkaldt LF Postdoc fra Lundbeckfonden.

Kasper Lolk Foto: Lundbeckfonden
Kasper Lolk fra Center for Registerforskning på Aarhus BSS, Aarhus Universitet Foto: Lundbeckfonden

”Jeg er meget glad og stolt over at have fået denne bevilling fra Lundbeckfonden, som gør det muligt for mig at forfølge mine forskningsmæssige interesser og styrke samarbejdet med de dygtigste internationale forskere i feltet,” siger postdoc Kasper Lolk fra Center for Registerforskning på Aarhus BSS, Aarhus Universitet om at modtage LF Postdoc-bevillingen fra Lundbeckfonden.

Kasper Lolk forsker i posttraumatisk epilepsi – en stærkt invaliderende neurologisk sygdom med store personlige og samfundsmæssige omkostninger. Det er uklart, hvorfor nogle udvikler epilepsi efter hovedtraumer, mens andre ikke gør. Derfor er en øget indsigt i sygdomsmekanismerne ifølge Kasper Lolk presserende. 

Bevillingen giver Kasper Lolk mulighed for at undersøge, hvad gener, miljø og deres komplekse samspil betyder for forekomsten af epilepsi efter hovedtraumer. Desuden vil de undersøge, om gener og andre tidlige biomarkører kan bruges til at opdage og forebygge posttraumatisk epilepsi. Forskningen er baseret på registerdata.

”Vi vil drage nytte af de danske registre og iPSYCH-kohorten, der tilsammen giver os en unik mulighed for at studere de nævnte problemstillinger. Projektet har både væsentlige kliniske og forskningsmæssige implikationer, der sigter mod at begrænse byrden af posttraumatisk epilepsi til gavn for både de ramte og for samfundet,” siger Kasper Lolk.

Yderligere info:

  • LF Postdocs gives til unge, talentfulde forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse, er særligt talentfulde og har projekter af høj akademisk kvalitet inden for neurovidenskaben eller klinisk forskning.
  • Kasper Lolks projekttitel: Genetic Liability and Biomarkers of Post-traumatic Epilepsy
  • Bevilliget beløb: 2.377.068 kroner
  • Læs mere i Lundbeckfondens nyhed Lundbeckfonden giver 60 mio. kr. til yngre forskertalenter
  • Mere om Kasper Lolk og hans forskning på Kasper Lolks PURE-profil