Aarhus BSS i Universitetsbyen har rejst sig op

Beton-spærrerne er rejst på den kommende auditoriebygning i Universitetsbyen. Derfor var der onsdag den 4. oktober rejsegilde. Helt efter gammel dansk tradition.

Endnu er den kommende auditoriebygning et skelet af rå beton og glas, men man fornemmer allerede, at bygningen vil få en central position i Universitetsbyen. Foto: Ole Toldbod.

Man skal have en krans, og gerne med et flag i. Man skal have pølser og drikkevarer, og så skal der være taler, hvor man hylder det gode håndværk og ikke mindst håndværkerne. Så har man opskriften på et traditionelt dansk rejsegilde. Onsdag den 4. oktober holdt FEAS rejsegilde for Aarhus BSS’ bygninger i Universitetsbyen.

Rejsegildet markerede samtidig, at projektet nu er gået ind i sin sidste fase, inden 5000 studerende og 600 medarbejdere kan flytte ind i løbet af 2025.

I april 2022 blev det første spadestik taget, og nu er håndværkerne kommet så langt, at spærrerne på den kommende auditoriebygning er rejst. Bygningen udformes som en rotunde i glas og aluminium, og med plads til 800 mennesker vil den være en markant bygning i centrum af Universitetsbyen.

Og selv om bygningen endnu fremstår ganske spæd i sin rå glas- og betonskal, fornemmer man allerede, at den bliver noget helt særligt og kommer til at rumme en mangfoldighed af muligheder for studerende, for medarbejdere og for gæstende samarbejdspartnere.

Universitetsbyen kommer blandt andet til at huse Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, som flytter fra deres nuværende hjemsted på Fuglesangs Allé. De to institutter rykker til Universitetsbyen sammen med en række administrative funktioner.

”Flytningen betyder, at vi kommer i mål med vores vision om at bringe vores fakultet tættere sammen, at vi kommer tættere på det øvrige universitet og tættere på vores eksterne samarbejdspartnere i et levende, inspirerende og attraktivt campusmiljø,” sagde dekan ved Aarhus BSS Thomas Pallesen ved rejsegildet onsdag.

Tak for samarbejde

Dekanen takkede samtidig for samarbejdet med studerende og medarbejdere i udviklingen af planer for indretning af indrette Aarhus BSS’ nye studie- og arbejdsmiljøer i Universitetsbyen.

”Det er vigtigt for os, at bygningerne bliver til steder, hvor alle er velkomne, hvor der er plads til at fordybe sig, at engagere sig og føle sig inspireret. Jeg vil derfor gerne sige tak til de studerende og medarbejderne på Aarhus BSS, der både har taget godt imod projektet og ydet deres store bidrag til udformningen af det,” sagde Thomas Pallesen.

Det var bygherren på projektet, FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab), der havde inviteret til rejsegilde, hvor også entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S deltog.

Ligesom Thomas Pallesen takkede både administrerende direktør i FEAS Jørgen Lang, og afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnerbach for samarbejdet mellem bygherre, entreprenør, rådgiver og lejer, ligesom de alle rettede deres tak til de mange håndværkere på byggepladsen.

Og så blev der selvfølgelig udråbt et trefoldigt leve for Aarhus BSS i Universitetsbyen. For det hører sig nemlig også til ved et rigtigt, dansk rejsegilde.