Aarhus BSS får to nye Sapere Aude-forskningsledere

Lektor i statskundskab Suthan Krishnarajan og seniorforsker Julie Werenberg Dreier fra Aarhus BSS bliver nye Sapere Aude-forskningsledere. De skal undersøge, hvordan reklamer kan styrke vores demokratiske værdier, samt hvilke konsekvenser epilepsi og feberkramper kan have for udviklingen af alvorlige psykiske sygdomme.

Suthan Krishnarajan
Foto: Danmarks Frie Forskningsfond
Julie Werenberg Dreier
Foto: Danmarks Frie Forskningsfond

Sapere Aude betyder ”Vov at vide”. Med Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond får excellente, yngre forskere mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Denne gang er lektor i statskundskab Suthan Krishnarajan og seniorforsker Julie Werenberg Dreier fra Aarhus BSS blandt modtagerne.

”Det er en stor ære, og jeg er meget taknemmelig,” siger lektor i statskundskab Suthan Krishnarajan om at modtage bevillingen. Han fortsætter:

”Bevillingen giver mig muligheden for at ansætte talentfulde forskere og udforme en forskningsgruppe til projektet. Den giver også muligheden for at udføre en række storstilede og ofte ressourcekrævende eksperimenter på tværs af flere lande. Jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang.”

Suthan Krishnarajan får 6,2 millioner kroner til sit projekt ”Advertising Democracy”, som handler om, hvordan man ved hjælp af reklamer kan styrke borgernes demokratiske værdier.

Om sit projekt skriver Suthan Krishnarajan:

”Politikere bryder ofte demokratiske regler og normer i vestlige demokratier, uden at vælgerne straffer dem på valgdagen. […] AdDem-projektet forsøger at fremme borgernes demokratiske værdier ved brug af et redskab, der kræver minimal tid og fokus fra borgernes side: demokratireklamer – det vil sige helt almindelige reklamer, som i stedet for at sælge et produkt forsøger at fremme demokratiske værdier.

Projektet skaber på systematisk vis et sæt af demokratireklamer ved brug af kunstig intelligens og tester i en række eksperimenter i seks lande – USA, Israel, Tyskland, Danmark, Estland og Polen – hvorvidt demokratireklamer kan styrke borgeres demokratiske værdier, og i så fald hvordan vi kan designe sådanne reklamer mest effektivt.”

Konsekvenser af epilepsi og feberkramper

Seniorforsker Julie Werenberg Dreier ved Center for Registerforskning på Aarhus BSS har ligeledes fået 6,2 millioner til sit projekt ”Impact of Childhood Epilepsy and Other Seizure Disorders on Brain Health – The Epi-Impact Project”.

I projektet undersøger hun, hvilke konsekvenser epilepsi og feberkramper hos børn har for udviklingen af alvorlige psykiske sygdomme senere i livet. Til dette bruger hun bl.a. data fra Danmarks store landsdækkende registre, kombineret med genetiske data og data fra skoler.

”Jeg er virkelig taknemmelig for denne Sapere-Aude bevilling til mit projekt. Jeg glæder mig enormt meget til at komme i gang med projektet og skabe en masse ny viden til gavn for de millioner af familier verden over, som har feberkramper og epilepsi tæt inde på livet,” siger Julie Werenberg Dreier.

Hun beskriver sit projekt som følger:

”Børn med epilepsi udvikler oftere end andre børn psykiatriske sygdomme, som f.eks. autisme, ADHD og depression, og vores seneste forskning tyder på, at dette også gør sig gældende for nogle børn med feberkramper. Alvorlige psykiatriske tilstande som disse, udgør dog sandsynligvis kun "toppen af isbjerget", og vi mangler viden om, hvordan epilepsi og feberkramper påvirker hjernens udvikling i bredere forstand. […]

I Epi-Impact-projektet vil vi gennemføre omfattende analyser af, hvordan epilepsi og feberkramper påvirker forskellige aspekter af hjernens udvikling gennem barndommen, herunder deres kognitive evner, indlæring, adfærd og mentale helbred, og vi vil undersøge, hvordan genetiske varianter bidrager til disse sammenhænge på befolkningsniveau.”


Yderligere info

I alt har 336 forskere søgt om en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevilling, men kun 38 forskere er gået hele vejen og har fået bevillingen. For at nå hertil har forskningsprojekterne været igennem en længere bedømmelsesproces: indledende bedømmelse i internationale paneler, dernæst vurdering i fondens faglige forskningsråd og til sidst et interview foretaget af et tværrådsligt udvalg i fonden.

Efter interviewene blev de 38 nye Sapere Aude: DFF-forskningsledere udvalgt, og de har hver modtaget en bevilling på omkring 6 millioner kroner til at udføre forskningsprojektet.