28,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet til Aarhus BSS

Forskere fra Aarhus BSS modtager tilsammen 28,5 millioner kroner fra Carlsbergfondet til at forfølge deres visionære forskningsideer.

Universitetsparken om natten
Foto: Jesper Rais

I alt ni forskere fra Aarhus BSS modtager bevillinger fra efterårets uddeling fra Carlsbergfondet. Tilsammen giver det 28,5 millioner kroner til videnskabelige nybrud og udvikling af dansk forskning.

Blandt bevillingerne er der to Semper Ardens Accomplish på over 9 millioner kroner – et virkemiddel, som gives til ”etablerede professorer, der ønsker at gennemføre innovative og ambitiøse forskningsprojekter”. De to forskere fra Aarhus BSS, som modtager den bevilling, er professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Institut for Statskundskab og professor Steffen Meyer fra Institut for Økonomi.

”Det var fantastisk at få nyheden om den store Semper Arden-bevilling over morgenkaffen i dag! Det er et stort privilegie at få lov til at afhjælpe et meget aktuelt samfundsproblem, nemlig manglen på sundhedspersonale i Danmark,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Christian Bøtcher Jacobsen skal udvikle evidensbaserede og levedygtige løsninger til sundhedsorganisationer, som ønsker at rekruttere, udvælge og tilknytte plejepersonale fra Europa på en bæredygtig måde. Projektet adresserer en vigtig samfundsudfordring, som stod klart for Christian Bøtcher Jacobsen under hans deltagelse i Robusthedskommissionen: Danmark har en så voldsom mangel på sundhedspersonale, at de nationale arbejdsmarkeder alene ikke længere kan imødekomme den stigende efterspørgsel efter plejepersonale. Denne mangel truer folkesundheden, og kommissionen pegede bl.a. på international rekruttering som en potentiel løsning. Med Semper Arden-bevillingen får Christian Bøtcher Jacobsen mulighed for at undersøge dette nærmere og forhåbentligt bidrage til et mere robust sundhedsvæsen og rekruttering af flere ansatte.

”Bevillingen gør det muligt at opbygge et forskningsmiljø for rekrutteringsforskning på Aarhus Universitet. Jeg skal arbejde sammen med to dygtige adjunkter, Florian Keppeler og Diana Galos, og en postdoc på projektet, og det er især vigtigt for mig at løfte disse unge, lovende forskere frem. Desuden samarbejder vi med nogle af verdens førende forskere, så som Elizabeth Linos fra Harvard Kennedy School, hvilket giver projektet et løft. Sammen skal vi de næste fem år bidrage med solid forskning i rekruttering, udvælgelse og tilknytning af internationalt sundhedspersonale. Selvom det internationale arbejdsmarked i Europa er voksende i de her år, er dette forskning, som sjældent er set. Helt konkret skal vi lave felteksperimenter i sundhedsvæsenet i samarbejde med kommuner og regioner, og så kommer vi til at gøre brug af AI i rekrutteringsprocessen,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Risici påvirker os, når vi skal træffe økonomiske beslutninger

Steffen Meyer skal undersøge, hvordan usikkerhed påvirker vores økonomiske beslutninger, såsom beslutninger om huslån eller handelsbeslutninger på aktiemarkedet. Hvis vi lærer mere om kvaliteten af ​​beslutninger i disse situationer, bliver det lettere at udtænke værktøjer, der giver husholdningerne mulighed for at træffe smartere beslutninger.

Steffen Meyers teori antyder, at usikkerhed i samfundet, såsom finanskrise, coronakrise og krig i Ukraine, påvirker vores beslutningstagning negativt, så husholdninger f.eks. ikke refinansierer deres realkreditlån, selvom det er gunstigt. Forhåbentligt kan Steffen Meyers nye forskning, som er baseret på registerdata, bruges til at forbedre vores velfærd.

”Vi står konstant med både risiko og usikkerhed, når vi træffer økonomiske beslutninger. Der er rigelig empirisk og teoretisk forskning i, hvordan risici påvirker beslutninger. Men hvorimod teoretisk og eksperimentel forskning viser, at tvetydighed (usikkerhed om risiko) påvirker økonomiske beslutninger, er empiriske resultater sparsomme,” forklarer Steffen Meyer.

”Efter at have modtaget Carlsberg Semper Ardens Accomplish-bevillingen ser jeg frem til at bygge et Center for research in decision making under risk and ambiguity (CentR-A) til at arbejde og interagere med forskere i verdensklasse. Det giver også mulighed for at organisere akademiske workshops med formater, der informerer og tillader interaktion med den finansielle industri og politiske beslutningstagere. Derudover fremmer bevillingen uden tvivl forskningsresultater, da vi kan købe kommercielle databaser, få bred adgang til danske registerdata og ansætte interesserede unge forskertalenter. Centret vil undersøge effekten af ​​tvetydighed på enkeltpersoners beslutningstagning fra forskellige vinkler, lige fra aktiemarkedsinvesteringer til finansiering af boliger,” siger Steffen Meyer om bevillingen.

Ulighed på arbejdsmarkedet

Lektor Elena Mattana fra Institut for Økonomi modtager et Semper Ardens Accelerate på 4,8 millioner kroner. Dette virkemiddel gives til ’yngre, nyligt fastansatte forskere på lektorniveau og giver mulighed for at konsolidere en selvstændig forskergruppe’.

”Jeg er begejstret og beæret over at modtage denne bevilling. Jeg ser frem til muligheden for at fremme vores forståelse af, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og til at konsolidere det internationale netværk af forskere, der vil samarbejde med mig om dette projekt,” siger Elena Mattana.

Elena Mattanas projekt handler om at forstå lønuligheden og vil besvare spørgsmål som: Hvordan interagerer virksomheder indbyrdes for at tiltrække de "bedste" arbejdere og/eller betale lavere lønninger? Hvordan påvirkes modeller for lønfastsættelse af at inkludere kilder til markedsmagt og/eller arbejdsmarkedsgnidninger? Hvordan påvirker arbejdsmarkedsforbindelsen lønningerne?

”Dette forskningsprojekt vil give mig mulighed for at studere betydningen af ​​markedsmagt på arbejdsmarkedet for at forstå lønulighed. Målet med dette projekt er at bidrage til grænsen for den voksende litteratur, der indarbejder markedskræfter i økonomiske modeller på arbejdsmarkedet ved at udvikle nye empiriske metoder, der giver forskere mulighed for at måle arbejdsmarkedets styrke og dets indvirkning på indkomstulighed,” siger Elena Mattana.


Samlet oversigt over alle bevillingsmodtagere på Aarhus BSS

Semper Ardens Accomplish

Professor Steffen Meyer fra Institut for Økonomi
Beløb: 9,8 millioner kroner
Projekttitel: The effect of unknown unknowns on households: Center for research in decision making under risk and ambiguity (CentR-A)

Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Institut for Statskundskab
Beløb: 9,1 millioner kroner
Projekttitel: Bridging Borders, Preserving Health:  How to sustainably recruit, select, and retain skilled international nursing staff

Semper Ardens Accelerate

Lektor Elena Mattana fra Institut for Økonomi
Beløb: 4,8 millioner kroner
Projekttitel: Market Power and Inequality in the Labor Market

Monografistipendier

Professor Rune Stubager fra Institut for Statskundskab
Beløb: 970.000 kroner
Projekttitel: Are Classes Dead? Perceptions of Social Class and their Political Implications

Professor Ole W. Pedersen fra Juridisk Institut
Beløb: 1 million kroner
Projekttitel: The Culture of Environmental Law

Infrastrukturbevillinger

Professor Nina Smith fra Institut for Økonomi
Beløb: 940.000 kroner
Projekttitel: Server Infrastructure for Cutting-Edge Research in Economics Using Danish Register Data

Professor Polymeros Chrysochou fra Institut for Virksomhedsledelse
Beløb: 600.000 kroner
Projekttitel: Consumer Panel Data 2.0

Lektor Thomas Jønsson fra Psykologisk Institut
Beløb: 300.000 kroner
Projekttitel: Investigating attention allocation to different emotional cues in work-related burnout: An eye-tracking study

Internationaliseringsstipendium

Postdoc Marie Freia Wunderlich fra Institut for Virksomhedsledelse
Beløb: 900.000 kroner
Projekttitel: Understanding and Managing Daily Guilt at Work for Employee Well-being and Performance


Yderligere info:

”Carlsbergfondets Semper Ardens-bevillinger gives til ’passionerede, altid brændende' forskere med særligt visionære forskningsprojekter, der har potentiale til at skabe videnskabelige nybrud og udvikle dansk forskning. Semper Ardens-bevillingsmodtagere er internationalt anerkendte topforskere med tilknytning til danske forskningsmiljøer.”