Profil og strategi

Med næsten 13.000 dagsstuderende og ca. 2.000 deltidsstuderende, knapt 250 ph.d.-studerende og tæt på 600 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Strategien for Aarhus BSS i perioden 2017-2020 understøtter Aarhus Universitets fire bærende aktiviteter - forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling og vil bidrage til at positionere Aarhus BSS som en ledende international forsknings- og uddannelsesinstitution, der er til gavn for studerende, virksomheder, organisationer, den offentlige sektor og samfundet som helhed.

I strategiperioden 2017-2020 har Aarhus BSS følgende målsætninger:

UDDANNELSE

At øge kvaliteten og relevansen af vores forskningsbaserede uddannelser for at sikre vores dimittender de bedste jobmuligheder på det danske og det internationale arbejdsmarked.

FORSKNING

At øge kvaliteten af vores forskning betragteligt og at tiltrække flere eksterne forskningsmidler.

INTERNATIONALT UDSYN

At øge kvaliteten af vores rekruttering og mobiliteten på alle niveauer samt at styrke vores internationale udsyn.

EKSTERNE RELATIONER

At styrke kvaliteten af vores ydelser til offentlige og private organisationer og at blive den foretrukne leverandør af dimittender til relevante brancher.