Regeringen vil lytte til økonomisk ekspertgruppe

Finansministeriet nedsætter hurtigarbejdende ekspertgruppe, som skal rådgive regeringen om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med genåbningen af Danmark. Gruppen består af økonomiprofessorerne Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder fra Aarhus BSS.

04.05.2020 | Ingrid Marie Fossum

Torben M. Andersen leder ekspertgruppen, som skal give regeringen økonomiske råd om Danmarks genåbning.

Corona-krisen har medført den største indgriben i vores samfund i efterkrigstiden med store økonomiske konsekvenser for borgerne og erhvervslivet. Når Danmark så småt åbner op igen, vil regeringen og Folketinget rådføre sig med nogle af landets fremmeste økonomieksperter for at sikre, at der bliver taget hensyn til samfundsøkonomien foruden folkesundheden.

”Eksperterne skal forholde sig til og vurdere hvert af de aktuelle initiativer mod coronaepidemien ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv sat i relation til deres sundhedsmæssige betydning,” står der i Kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af genåbning.

Ekspertgruppen er nedsat af Finansministeriet og består af Torben M. Andersen (formand), Michael Svarer og Philipp Schröder – alle professorer i økonomi ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Allerede den 6. maj skal de levere deres rapport til regeringen. Den vil danne baggrund for forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier om den næste fase af Danmarks genåbning.

”Er der genåbningstiltag, der har en lav smittefare og en stor samfundsøkonomisk gevinst, bør de stå forrest i rækken, når der skal prioriteres i den politiske proces,” skriver Torben M. Andersen og Michael Svarer i et indlæg på Finans.dk om, hvad Danmark kan lære af Norge i forhold til genåbning af samfundet.

I Norge nedsatte man tidligt en ekspertgruppe, der skulle foretage samfundsøkonomiske vurderinger som grundlag for politiske beslutninger. Både partier og økonomer har talt for, at Danmark burde have en lignende gruppe.

Danmark er et af de første lande i verden til at påbegynde åbningen af samfundet igen, og der er derfor ikke meget erfaring at hente fra andre lande. Regeringen vil derfor støtte sig til ekspertgruppens anbefalinger.

”Det er vigtigt, at regeringen og Folketingets partier har det bedst mulige beslutningsgrundlag for at træffe beslutning om en genåbning fase 2 samt den foreløbige plan for den videre genåbning – og at offentligheden har indsigt heri,” står der i Kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af genåbning.

Ekspertgruppen består af:

Læs også:

Økonomisk ekspertgruppe skal rådgive om hjælpepakker

Aarhus BSS