Økonomisk ekspertgruppe skal rådgive om hjælpepakker

Regeringen har endnu en gang bedt om hjælp fra økonomiprofessorerne Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder fra Aarhus BSS. Nu skal ekspertgruppen rådgive om udfasningen af de økonomiske hjælpepakker.

15.05.2020 | Ingrid Marie Fossum

Torben M. Andersen leder ekspertgruppen, som skal give regeringen råd om udfasningen af hjælpepakkerne.

Den økonomiske ekspertgruppe, som blev nedsat af Finansministeriet for at rådgive om de økonomiske konsekvenser i forbindelse med genåbningen af Danmark, er nu blevet bedt om at træde til igen. Regeringen vil have eksperternes råd om, hvordan man kan udfase de økonomiske hjælpepakker, som nu sikrer overlevelse til de dele af erhvervslivet, der er ekstra hårdt ramt som følge af corona-krisen. Ekspertgruppen består af økonomiprofessorerne Torben M. Andersen (formand), Michael Svarer og Philipp Schröder fra Aarhus BSS

At der skulle laves en klar plan for, hvordan hjælpepakkerne skulle udfases, var et af rådene, som økonomiprofessorerne gav regeringen i deres rapport om genåbningen. Hjælpepakkerne er dyre, og i takt med at samfundet åbner gradvist op igen, skal hjælpepakkerne også udfases.

For at finde den bedste løsning er eksperterne blandt andet blevet bedt om at sammenligne med hjælpepakker i andre lande, kigge på modeller for afvikling af hjælpepakkerne, der understøtter job, og at sunde virksomheder hurtigst muligt igen kan stå på egne ben, samt kigge på muligheder for fortsat støtte til bl.a. sæsonrelaterede aktiviteter.

”Ekspertgruppens input skal baseres på et samfundsøkonomisk perspektiv, der bl.a. tager højde for effekten på de offentlige finanser på kort og langt sigt og den langsigtede effekt på dansk erhvervsliv, danske lønmodtagere og personer uden job,” står der i kommissoriet for økonomisk ekspertvurdering af udfasning af hjælpepakkerne.

Ekspertgruppens anbefalinger skal være klare til offentliggørelse den 24. maj 2020.

Ekspertgruppen består af:

Læs også:

Regeringen vil lytte til økonomisk ekspertgruppe

Aarhus BSS