Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Aarhus BSS-professorer skal revidere reglerne for ejerlejligheder

Dele af reglerne for Danmarks ca. 267.000 ejerlejligheder stammer fra 1966 og passer ikke til nutidens boligmarked. Tre Aarhus BSS-professorer skal arbejde med at bringe loven up to date.

10.08.2016 | Andreas G. Jensby

Den nuværende ejerlejlighedslov er ifølge Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen utidssvarende, uoverskuelig og fjern fra brugernes behov. Han har derfor sat professor Hans Henrik Edlund fra Juridisk Institut på Aarhus BSS i spidsen for et udvalg, der de næste 14 måneder skal granske loven og tilpasse den boligmarkedet, som det er i dag.

Ud over ham er også juraprofessor Mette Neville og økonomiprofessor Christian Bjørnskov med i udvalget – alle tre fra Aarhus BSS, som dermed er flot repræsenteret i det 14 mand store udvalg.

”De nuværende regler kan være vanskelige for ejere og ejerforeninger at finde og forstå. De skal nemlig udledes af et kompliceret samspil mellem uskrevne regler om foreninger, ejerlejlighedsloven, normalvedtægter, som er udstedt af ministeriet, og vedtægtsregler, som de enkelte foreninger selv har vedtaget. Det er endvidere svært for ejerforeninger at sanktionere husordensovertrædelser eller at skaffe sig økonomisk sikkerhed i tilfælde, hvor en ejer ikke betaler, hvad han skal, til foreningen. Det er bare et par eksempler på ting, som jeg forventer, at vi skal kigge på,” forklarer udvalgets formand Hans Henrik Edlund.

Hvor meget frihed skal ejerforeninger have?

Et aktuelt og i mange ejerforeninger kontroversielt emne er indtoget af den private udlejningstjeneste, Airbnb.  For mens mange hylder konceptet, er flere medlemmer af ejerforeninger også bekymrede over, at folk frit kan leje deres lejlighed ud til mennesker fra hele verden.

Hans Henrik Edlund afviser ikke, at udvalget også vil diskutere, om tjenester som Airbnb er noget, man skal forholde sig til i lovgivningen, eller om ejerforeningerne skal have frihed til at bestemme selv. Det falder ind under ministerens generelle ønske om at granske den såkaldte normalvedtægt, som ministeriet har udarbejdet og som gælder i ejerforeninger, der ikke har vedtaget deres egne, individuelle vedtægter.

Anbefalinger klar 1. oktober 2017

De tre Aarhus-professorer skal sammen med resten af udvalget aflevere et udkast til en ny ejerlejlighedslov inden den 1. oktober 2017. Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen ser frem til udkastet:

”Jeg forventer, at vi på baggrund af udvalgets arbejde kan få en åben diskussion om fremtidens boligmarked, og jeg ser frem til at få en række gennemarbejdede og prioriterede forslag til, hvordan vi kan få indrettet boligmarkedet på en mere tidssvarende måde,” siger han.

Yderligere information

Professor Hans Henrik Edlund
Juridisk Institut, Aarhus BSS
Mail: hhe@law.au.dk
Tlf.: 8716 4891

Aarhus BSS