Evaluering af Aarhus BSS Graduate School

Et internationalt vurderingspanel besøgte Aarhus BSS Graduate School i to dage i løbet af foråret 2015. Panelet bestod af fire internationalt anerkendte forskere. Panelets formand var professor Thomas Rønde, Copenhagen Business School, og dets øvrige medlemmer var professor PerOla Öberg, Uppsala Universitet, professor Xavier Groussot, Lunds Universitet og professor JT van der Vaart, Rijksuniversiteit Groningen. Under besøget mødtes panelet bl.a. med ph.d.-studerende, vejledere, programformænd og fakultetets ledelse. 

Evalueringsrapporten konkluderer, at Aarhus BSS Graduate School er velfungerende og understøtter de enkelte ph.d.-programmer ved at tilbyde ph.d.-uddannelser af høj kvalitet. Rapporten fremhæver desuden, at ph.d.-skolen spiller en vigtig rolle i rekrutteringen af de bedste talenter. En anden vigtig konklusion fra rapporten er, at Aarhus BSS Graduate School er internationalt orienteret med en stor andel af udenlandske ph.d.-studerende. Derudover anerkendes ph.d.-skolen for at være opmærksom på den værdi, som ophold ved udenlandske universiteter kan tilføje et ph.d.-projekt.

Selvom rapporten hovedsageligt er positiv, indeholder den også anbefalinger til forbedringer. For eksempel udbyder nogle af de større ph.d.-programmer et relativt stort antal ph.d.-kurser, hvorimod andre programmer tilbyder færre kurser. Dette kan gøre det vanskeligt for ph.d.-studerende at tage kurser, som har direkte relevans for deres ph.d.-projekt. Panelet anbefaler derfor, at alle ph.d.-studerende får lige adgang til kurser. En anden anbefaling vedrører vejledningen. Her anbefaler panelet, at matchet mellem den studerende og vejlederen evalueres efter det første år for at sikre den bedst mulige fremgang med ph.d.-projektet.

Rapporten konkluderer også, at et længere ophold ved et anerkendt universitet er en værdifuld og lærerig oplevelse. Ph.d.-studerende har dog ofte stiftet familie og er på et tidligt trin i deres karriere. Derfor kan det være svært at finansiere et udlandsophold. Rapporten anbefaler derfor, at reglerne angående finansiering for udlandsophold gøres mere fleksible for at muliggøre kortere såvel som længere ophold, hvilket vil være mere foreneligt med familielivet.

Ph.d.-udvalget har påbegyndt en foreløbig diskussion omkring rapportens konklusioner og vil fortsætte med at arbejde med anbefalingerne i løbet af efteråret.

Læs rapporten fra det internationale vurderingspanel her