Vil du lave eksperimenter i dit speciale?

Hvis du overvejer at lave eksperimenter i dit speciale vil du have mulighed for at få adgang til COBE Lab's udstyr, lokaler og forsøgsdeltagere. Det kræver blot at du er studerende på Aarhus Universitet, at du har en vejleder tilknyttet fra AU og at du ikke laver eksperimenter, der involverer lægemidler eller lignende. 

Når du planlægger et eksperiment i COBE Lab er der flere praktiske overvejelser, der skal gøres. Er dit eksperiment etisk forsvarligt? Har du styr på, hvordan personlig data indsamles i overensstemmelse med dataloven? Hvilken software skal du bruge? Hvor kan du udføre eksperimentet? Hvordan betaler du deltagere? Når du planlægger at udføre dit eksperiment i COBE kræver vi, at du har gennemtænkt alle aspekter af dit projekt. 

Hvis du ønsker at ansøge om at bruge COBE Lab skal du følge vores ansøgningsprocedure. Vær opmærksom på at din vejleder på AU skal involveres i ansøgningsprocessen. Din vejleder skal 1) læse og godkende din ansøgning før den sendes ind 2) sende ansøgningen ind på dine vegne, og 3) deltage i dialogen om nødvendige ændringer og løsninger på eventuelle udfordringer.

Etik og eksperimenter

Etiske overvejelser er væsentlige, da de etiske standarder er med til at beskytte deltagerne i studiet samt at sikre kvaliteten af data ved at mindske produktionen af falske eller fordrejede resultater. Vigtige etiske principper er f.eks. informeret samtykke og frivillig deltagelse. De sikrer at deltagerne er med i studiet af deres egen fri vilje og at de er fuldt informerede om projektet og de potentielle risici, der kan være. 

Læs om COBE Lab's etiske principper her

Databeskyttelse

Ud over etiske overvejelser er der også mange dataretslige hensyn, som skal tages, når der forskes med forsøgsdeltagere. Det er din opgave at sætte dig ind, hvad persondata er, og hvordan de skal beskyttes. Du kan finde links til vejledninger herunder. Hvis du er i tvivl, kan du også skrive til cobelab@au.dk.

AU stiller forskellige ressourcer til rådighed for forskere, der har brug for hjælp med databehandling, men desværre er ikke alle disse ressourcer tilgængelige for studerende. Dette gælder kun, hvis den studerende selv er dataansvarlig, og hvis projektet ikke er en del af et større forskningsprojekt, hvor fx specialevejlederen er overordnet dataansvarlig. 

AU's vejledning til studerende om behandling af personoplysninger ifm. opgaver og speciale.

COBE Lab's vejledning til forskere (engelsk): For researchers – Data Protection

Vær opmærksom på at du som studerende ikke har adgang til at få vejleding fra AU's Technology and Transfer Office (TTO). Hvis du sidder fast, så tal med din vejleder om hvordan, de kan hjælpe dig videre.

Udvikling og software 

Der findes flere software alternativer til at opsætte sin survey eller programmere sit eksperiment. De følgende bruges ofte i COBE Lab:

Software inden for samfundsvidenskab oTreez-TreenodeGame

Visuel præsentations software PsychoPyExperiment Builder (EyeLink eye tracker), Tobii Studio (Tobii eye tracker)

Software inden for adfærdsanalyse Noldus FaceReader, Noldus Obserer XT

EEG optagelser og analyse OpenViBE

Udstyr og lokaler

Når du udvikler dit eksperiment skal du overveje hvilket udstyr, der er mest hensigtsmæssigt. Kan deltageren sidde derhjemme, hvor de risikerer at blive forstyrret eller er det bedre at have fuld kontrol og invitere dem til en planlagt session? Har du brug for at måle hjerterytme, have adgang til en eye tracker eller lignende? 

Se en liste over COBE Lab's udstyr og lokaler her

Finansiering af betaling af deltagere

Du kan kun få adgang til COBE Lab's forsøgsdeltager pool, hvis du betaler hvad der svarer til ca. 110 kr. i timen. Som studerende kan du søge finansiering her: