Samarbejde med studerende

Styrk relationen til fremtidens talenter – allerede inden de er færdige med studiet. Et samarbejde med de studerende på Aarhus BSS er en oplagt mulighed for jer, hvis I ønsker at opbygge stærke relationer til fremtidens arbejdskraft.

Studerende fra Aarhus BSS byder på den nyeste viden inden for bl.a. økonomi, jura, virksomhedsledelse, statskundskab, psykologi og forretningsudvikling. Hvem der har den rette profil til netop jeres virksomhed, kan I blive klogere på ved at kigge på uddannelsernes kompetenceprofiler. De giver et overblik over de studerendes kompetencer, og hvor de typisk ansættes efter endt uddannelse.

Internationale studerende – en styrke for dansk erhvervsliv

På Aarhus BSS er cirka 10% af de studerende internationale studerende fra 65 forskellige lande verden over. Når studietiden er ovre, står mange af disse internationale, højt kvalificerede dimittender klar til at gå ud på det danske arbejdsmarked. At skabe karriereveje for dem er en prioritet for os såvel som for samfundet.

Internationale studerende er en stor force for det danske arbejdsmarked. Fordelen ved de internationale dimittender fra Aarhus BSS er, at de allerede kender til dansk sprog og kultur fra deres uddannelse.

At ansætte en international studerende fra Aarhus BSS er ikke kun en fordel for danske virksomheder med fokus på udenlandske markeder. Med deres internationale baggrund og uddannelse fra et dansk universitet styrker internationale studerende alle typer virksomheder med variation af ressourcer, innovativ tænkning og problemløsning; kompetencer, der hjælper danske virksomheder med at navigere i en globaliseret verden.


Eksempler på samarbejde

Samarbejde mellem virksomheder og studerende kan foregå på mange forskellige måder. Nedenfor har vi listet nogle typiske konkrete eksempler. Har I spørgsmål til andre typer af samarbejde, så tøv ikke med at kontakte os på karriere.BSS@au.dk.

Studiejob

At ansætte en studerende i et studiejob er ofte en god vej til at rekruttere til fastansættelse. Studerende fra Aarhus BSS kan hjælpe din virksomhed inden for en lang række områder, såsom økonomi, jura, virksomhedsledelse, statskundskab, psykologi og forretningsudvikling.

Om studiejobs:

 • 15 timer pr/uge eller efter behov
 • Både bachelor- og kandidatstuderende
 • Med løn

Praktik (projektorienteret forløb)

Formålet med en praktik er at bygge bro mellem virksomhed og universitet. 

Praktik er ofte en god vej til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller et eventuelt fast job hos jer efter endt uddannelse. Der er dog rent kontraktmæssigt ikke noget forhold mellem den studerende og jer efter endt praktik. Det er op til jer, om samarbejdet skal fortsætte. 

Med en praktikant fra Aarhus BSS får I den nyeste viden om bl.a. økonomi, jura, virksomhedsledelse, statskundskab, psykologi og forretningsudvikling.

Kort om praktik

Punkterne nedenfor er vejledende.

 • Omfang: ca. 3-5 dage om ugen
 • Periode: ca. 2-6 måneder, primært i efterårssemestret
 • Ulønnet: Praktikforløb som en del af uddannelsen er ulønnet.
 • Godkendelse: Den studerende skal have praktikforløbet godkendt af en praktikvejleder fra Aarhus BSS.

Hvad skal I gøre?

 • Den studerende involveres i studierelevante opgaver/projekter – dvs. de studerende forventer, at I tilbyder opgaver svarende til et højt fagligt niveau, som svarer til, hvad man kan forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • I stiller en kontaktperson til rådighed, som den studerende sparrer med gennem forløbet.
 • I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af praktikantens interne faglige praktikvejleder fra Aarhus BSS. Dette sikrer, at praktikforløbet er uddannelsesmæssigt relevant og foregår på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer.
 • I involverer den studerende, ved for eksempel deltagelse i møder/arrangementer, der ikke nødvendigvis har forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver den studerende et indblik i dagligdagen på arbejdspladsen og et overblik over, hvad der arbejdes med i virksomheden.
 • I løbet af eller efter endt praktikperiode skal den studerende udarbejde en praktikopgave, som skal knyttes til praktikvirksomheden. I kan byde ind med idéer/ forslag til denne opgave. 

Praktikkontrakt

På de fleste uddannelsesretninger udformes der en praktikkontrakt, dvs. en standardformular, som I udfylder i samarbejde med den studerende. Den studerende rekvirerer selv praktikkontrakten, og I udfylder den derefter i fællesskab og bliver enige om arbejdsopgaver og omfang af praktikforløbet.

Kontrakten forhåndsgodkendes af den studerendes interne vejleder fra Aarhus BSS.

Praktikkontrakten skal indeholde:

 • Virksomhedens navn og kontaktoplysninger.
 • Oplysninger på kontaktperson i virksomheden.
 • Omfanget af praktikopholdet skal fremgå: Periode og timer pr. uge.
 • Beskrivelse af arbejdsopgaver, den studerende skal udføre under praktikopholdet. Arbejdsopgaverne skal have relevans for den studerendes uddannelsesretning for at kunne indgå som en del af studiet.

Fortrolighedsaftale

Den studerende kan underskrive en fortrolighedsaftale med jeres virksomhed, hvis dette er en forudsætning for at kunne give en dybdegående indsigt i virksomheden som arbejdsplads.

Løn?

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.

Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb. 

Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.

Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Indgå projektsamarbejde

Projektsamarbejde kan være MBA-projekter, specialer eller bachelor-projekter og er et samarbejde mellem en eller flere studerende og din virksomhed. Sammen finder i en problemformulering, som jeres virksomhed ønsker belyst, og hvor den/de studerende har viden og værktøjer. Der er altså tale om brugbar viden – direkte til din virksomhed.

Samarbejdets omfang kan variere fra enkelte interviews til forskellige former for fællesaktiviteter og afrapporteringsformer. Et projektsamarbejdes varighed kan være alt fra en enkelt dag til et specialeforløb over seks måneder. Rapportens omfang er typisk fra 25 sider (bachelorprojekt) til 150 sider (speciale/afhandling).

Har du brug for rådgivning i forhold til samarbejdet med studerende, så kontakt Aarhus BSS Career. Vi vil altid gerne tale med dig om dine behov.

Du kan søge efter studerende til en konkret problemstilling på AU Job og Projektbank.

Fortrolighedsaftale

Studerende fra Aarhus BSS samarbejder ofte med private virksomheder og organisationer i forbindelse med afhandlinger og projekter. I mange tilfælde ønsker de eksterne samarbejdspartnere at indgå en skriftlig aftale, der sikrer dem mod, at oplysninger om interne virksomhedsforhold kommer ud til uvedkommende.

Aarhus BSS/Aarhus Universitet tilbyder i den forbindelse at skrive under på en standard-fortrolighedsaftale, som virksomheden/organisationen kan udfylde i samarbejde med den studerende – find den på Fast Track Agreements (au.dk) ('Student Agreement' nederst). Det er typisk den studerende, som sørger for underskrift hos virksomhed og den interne vejleder på Aarhus BSS, og vejlederen videresender aftalen til Technology Transfer Office på Aarhus Universitet.


Interesseret i at samarbejde med studerende?

Kontakt os og hør mere om dine muligheder.


Har I en ledig stilling?

Slå jobbet op i AU's Job- og projektbank.
I kan gratis slå stillinger op i 30 dage.