Jubilæumsfonden

Fondens formål er at støtte godtgørende initiativer, der er rettet imod Aarhus BSS´ studerende. Som eksempler kan nævnes case competitions, særlige tiltag i studenterforeninger eller større grupperejser til studieophold (dog som udgangspunkt ikke rejselegater for den enkelte studerende). Ansøgningskravene består i at fremsende en motiveret og velbegrundet ansøgning med estimat på behovet for økonomisk støtte til fondens kontaktperson. Ansøgningerne vil derefter blive evalueret umiddelbart efter næstkommende ansøgningsfrist.

Jubilæumsfonden har faste ansøgningsfrister henholdsvis d. 1. april og d. 1 oktober og vil umiddelbart derefter tage stilling til fondsansøgninger, der kan fremsendes til nedenstående kontaktperson.

Kontaktperson