Valgekspert Jørgen Elklit runder karrieren af efter 50 år

Jørgen Elklit fejrer 50-årsjubilæum som forsker og takker af som professor på Aarhus Universitet. Den internationalt anerkendte valgekspert og rådgiver for spæde eller konfliktramte demokratier fortsætter dog med at dele ud af sin viden gennem nye forsknings- og formidlingsprojekter.

Professor Jørgen Elklit foran Aarhus Universitet
Jørgen Elklit foran Aarhus Universitet, hvor han har været ansat i 50 år. Foto: Lars Kruse (fra AUs årsfest i 2016)

Det er ikke ofte, at akademikere er ansat ved det samme institut i 50 år. Ikke desto mindre er det tilfældet for professor i statskundskab Jørgen Elklit ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Jørgen Elklit blev ansat på Institut for Statskundskab som kandidatstipendiat i 1970 og har fortsat sin karriere her indtil i dag, fra 2000 som professor, med forskning i valg, kommunale forhold, det tyske mindretal mm. I 1988 opnåede han doktorgraden i statskundskab for en afhandling om overgangen fra åben til hemmelig afstemning i Danmark i 1901. Han har været en meget produktiv forsker og en vellidt kollega og underviser ved universitetet.

”Jørgen Elklit er en bred, praksisnær og meget produktiv forsker, og produktiviteten synes ikke faldende, selv om fødselsåret går tilbage til 2. verdenskrig. Mange på og uden for instituttet skylder ham en stor tak for et langt og trofast arbejde som forsker og underviser,” siger institutleder Peter Munk Christiansen ved Institut for Statskundskab.

Ved siden af forskerkarrieren har Jørgen Elklit også arbejdet uden for de gule mure som rådgiver om valg og valgsystemer i nye og konfliktramte demokratier. Det begyndte i Nepal i 1990, hvor han var med til at sætte rammen for de første demokratiske valg. Siden har der været bud efter ham fra en lang række lande, bl.a. Afghanistan, Bosnien-Herzegovina, Lesotho, Kenya, Mauritius, Kina, Irak og Mongoliet.

Højdepunktet i karrieren var dog nok i 1994, hvor han som medlem af Sydafrikas uafhængige Valgkommission var medansvarlig for afviklingen af det valg, som markerede overgangen fra apartheid til demokrati. Han har senere også haft andre opgaver i Sydafrika, hvor han også har været gæsteprofessor ved University of Cape Town.

De mange rådgivningsopgaver verden over har givet ham megen hæder og flere priser, bl.a. to fra Sydafrikas Valgkommission (Ten Years of Democracy Award og 20 Years of Electoral Democracy Award) og The Joe Baxter Award. Aarhus BSS og Aarhus Universitets Jubilæumsfond har også hædret ham med ekstraordinære forskningsformidlingspriser for hans internationale aktiviteter. Han fik også som den første Dansk Selskab for Statskundskabs Erik Rasmussen Pris. Som ung historiestuderende fik han Aarhus Universitets guldmedalje for en undersøgelse af folketællingen i 1845.

”Jeg er oprigtigt glad for, at jeg har fået mulighed for at bruge mine kompetencer rundt omkring i lande, hvor der har været behov for den form for viden, som jeg repræsenterer,” siger Jørgen Elklit.

Jørgen Elklit er nu bosat i Stockholm og i Mariestad i Sverige sammen med litteraturforsker, tidligere medlem af Riksdagen Birgitta Wistrand. De har ved adskillige lejligheder udtalt sig og skrevet om problemer med valghemmeligheden ved svenske valg. Det har sat kvaliteten af de svenske valg på dagsordenen, og det bliver nok ikke det sidste, vi hører fra Jørgen Elklit, som har tænkt sig at fortsætte sine mange forsknings- og formidlingsprojekter trods den formelle tilbagetrækning.