Studerendes eksamener blev forstyrret af mindre brand

En brand i en transformator medførte torsdag 2. januar, at flere eksamener blev afbrudt på Aarhus BSS.

På en af årets travleste eksamensdage opstod der uheldigvis brand på Fuglesangs Allé. Branden opstod, mens mange hundrede studerende fra Aarhus BSS fra morgenstunden var i gang med skriftlige eksamener.

Branden opstod i en transformator i et teknik- og affaldsrum i en selvstændig bygning. Branden nåede dog ikke at sprede sig til andre bygninger, da brandvæsenet var hurtige til at få slukket den. Som en følge af branden opstod der strømsvigt i bygningen, og det betød, at mange hundrede studerende fik afbrudt deres igangværende skriftlige eksamener.

Da branden var slukket, blev der fra Elforsyningens side arbejdet på at få genetableret strømforsyningen i bygningen med henblik på at kunne genoptage de eksamener, som var i gang. Først så det ud til, at det ikke kunne lade sig gøre, da perioden med strømsvigt trak ud, men af hensyn til de mange studerende, som havde sat sig op til eksamen, blev det besluttet at forsøge at gennemføre eksamenerne med forsinkelse.

’Det er en af årets største eksamensdage, og vi har heldigvis ikke tidligere været udsat for sådan en situation, så det skabte nogen forvirring, da branden brød ud. Vi har gennem dagen undersøgt, om vi kunne kompensere for afbrydelsen ved at forlænge eksamenstiden. Dette blev gjort med henblik på at skabe mindst mulig gene for vores mange studerende, som har sat sig op til en skriftlig eksamen,’ siger prodekan Per Andersen.

Hen over eftermiddagen viste det sig, at der med en del tålmodighed fra studerende og eksamensvagter var mulighed for at forlænge eksamenstiden, så de studerende kunne få mulighed for at gennemføre deres eksamen og aflevere deres opgaver.

’Det ser ud til, at hovedparten af de studerende har formået at få afleveret deres opgaver, mens en mindre del har fået udsat deres eksamen. Vi beklager meget denne uforudsete forstyrrelse, som vi har forsøgt at håndtere bedst muligt. Aarhus Universitet lægger vægt på, at eksamener skal afvikles, så de studerende får de mest optimale betingelser og ensartede vilkår. Og derfor vil vi følge op på hændelsen for at sikre, at dette er sket’, siger prodekan Per Andersen. De eksamener, der var planlagt til at skulle starte og afvikles i løbet af eftermiddagen, blev af samme årsag aflyst.

Alle berørte studerende vil løbende blive orienteret om, hvad der skal ske omkring deres eksamener.