Sprog og matematik i vuggestuen

Børns læring af sprog og matematik kan med fordel udvikles allerede i vuggestuen. Det kan betyde, at de senere kommer til at klare sig bedre i skolen, end de ellers ville have gjort.

Foto: Colourbox.com

Det er hovedkonklusionen i et nyt stort forskningsprojekt, ”Leg og læring i vuggestuen”, fra TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus BSS, som er lavet i samarbejde med Rambøll og fem danske kommuner.

Resultatet af studiet er, at børn, der deltog i projektet forbedrede deres læring af sprog og matematik med mellem 30 og 80 procent i forhold til børn uden for projektet i løbet af en projektperiode på 20 uger.

”Det er ganske bemærkelsesværdigt, og det viser, at det kan betale sig at lave målrettede indsatser allerede i vuggestuealderen,” siger professor Dorthe Bleses, der sammen med professor Peter Jensen, TrygFondens Børneforskningscenter, og manager Hanne Nielsen, Rambøll, står bag undersøgelsen.

Hun henviser blandt andet til nyere dansk forskning, der har vist, at børn med de svageste kompetencer sprogligt er op til et helt år bagud i forhold til børn med de stærkeste kompetencer, når de rykker op fra vuggestue til børnehave. Den forskel er vokset til mere end to år, når børnene forlader børnehaven og skal begynde i skolen.

En anden ny, dansk undersøgelse viser desuden, at et lille ordforråd i de tidlige år medfører en øget risiko for læsevanskeligheder senere i livet.

”Derfor er det rigtigt vigtigt, at vi også har fokus på de allermindste børn i vuggestuen og arbejder med at udvikle deres sproglige og matematiske kompetencer, så de bliver bedre rustet til at møde kommende udfordringer. De metoder har pædagogerne i vuggestuerne ikke haft tidligere, og derfor kan projektet anvendes direkte ude i kommunernes dagtilbud,” siger Dothe Bleses.

Studiet ”Leg og læring i vuggestuen” er et af de første effektstudier af målrettede indsatser i dagtilbud for de yngste aldersgrupper både i Danmark og internationalt.

Pædagogerne i de deltagende vuggestuer har arbejdet systematisk og målrettet med bestemte læringsmål inden for sprog og matematik. Børnene er blevet inddraget i udvidede og engagerende samtaler om emner, der optager børn på dette alderstrin. Det er sket i forbindelse med leg, aktiviteter og daglige rutiner som for eksempel bleskift, i forbindelse med frokosten eller i garderoben.

Resultaterne af indsatserne er derefter blevet sammenholdt med en kontrolgruppe.

”Vi har også konstateret, at mødrenes uddannelsesniveau og børnenes herkomst havde indflydelse på effekten af indsatsen. Jo højere uddannelsesniveau, moderen havde, jo større udbytte havde barnet med hensyn til ordforråd, ligesom børn med ikke-vestlig baggrund fik mindre ud af indsatsen end børn med dansk baggrund. Derfor er det vigtigt, at der følges op på dette projekt med yderligere undersøgelser af, hvordan disse børns kompetencer kan styrkes,” siger Dorthe Bleses.