Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Søg om optagelse på Master i skat-fag

Skal du opdateres inden for skatteområdet i efteråret, så du kan yde professionel rådgivning og sagsbehandling på højeste niveau? Så er det tid til at søge om optagelse på fag på Master i skat hos Aarhus BSS.

29.04.2019 | Gitte Grand Bang

Du kan nu søge om optagelse på følgende fag i efteråret 2019:

  • EU-ret
  • Skatte- og afgiftsforvaltningsret
  • Momsret - afgiftspligtig person, fradragsret og udtagning
  • Toldret - basis
  • Afgiftsret - varebaserede afgifter
  • Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study

Alle fag, på nær ”Juridisk metode og artikelskrivning, Case Study”, består af fem undervisningsdage. Der er undervisning hver anden uge og undervisningen foregår som udgangspunkt i Odense.

For medarbejdere hos Skatteforvaltningen* er ansøgningsfristen 15. maj - for andre er fristen 3. juni.

Søg om optagelse på efterårets fag på Master i skat

  *) Som medarbejder hos Skatteforvaltningen, er det vigtigt, at du efter ansøgning fremsender en mail med de fag, du har søgt om optagelse på til HR-kompetenceudvikling@ADST.dk. Hvis du klikker på dette link, bliver der automatisk genereret en mail med emnefelt og fag, der blot skal tilrettes med dit navn og de fag, du har søgt om optagelse på.  

Uddannelsesnyhed