Semper Ardens-bevilling til forskning i disruption og globalisering

Carlsbergfondet bevilger 15 millioner kroner til nyt Semper Ardens-forskningsprojekt ved Aarhus BSS, der skal undersøge konsekvenser for virksomheder, medarbejdere og samfund, når forskydninger i markederne rammer.

Foto: Colourbox

Robotter. Disruption. Globalisering. Nogle læser disse ord som skrækscenarier om massearbejdsløshed og voksende ulighed. Andre læser derimod nye muligheder, stigende produktivitet og dermed øget velstand.

Hvordan man end læser det, mangler der viden om, hvad de konstante bevægelser og forandringer, der sker i markedsøkonomien, og som er sket i de seneste 200 år, betyder for det enkelte menneske, for virksomheder og for samfundet som helhed.

Behov for viden frem for frygt

Det vil et nyt forskningscenter FIND (Firms and INdustry Dynamics) ved Aarhus BSS (Aarhus Universitet) nu råde bod på. Med en 6-årig bevilling fra Carlsbergfondet i ryggen vil centeret forske i, hvordan bevægelserne sker, hvordan de griber ind i hinanden, og ikke mindst hvad effekterne af bevægelserne er.

”Med robotter, disruption og globalisering på dagsordenen hører vi nu toppolitikere og førende meningsdannere i markedsøkonomiske stormagter som USA og Storbritannien tale imod fri handel og for øget protektionisme. Vi vil gerne sikre, at diskussionen sker på baggrund af viden og ikke frygt,” siger professor og leder af FIND, Philipp Schröder, Institut for Økonomi på Aarhus BSS.

Økonomisk darwinisme

”Forandringer og konkurrence i markedet er grobunden for den øgede produktivitet og dermed kraftigt voksende velstand, som er sket i de seneste 200 år. Fra Kristi fødsel og frem til omkring 1850 var velstanden pr. indbygger i verden stort set den samme, men siden midten af 1800-tallet er velstanden pr. indbygger 10-doblet, selv om verdens befolkningstal i samme periode er vokset med en faktor 5,5. Det skyldes nye teknologier og globalisering. Så hvorfor er der nu frygt og bekymring,” spørger Philipp Schröder.

Ved at kombinere omfattende og detaljerede data (Big Data) på både individ- og virksomhedsniveau er det muligt at foretage helt nye, empiriske analyser af de industrielle forskydninger, og ved at indarbejde disse bevægelser i makroøkonomiske modeller, vil det blandt andet være muligt at afprøve eksperimenter og forudsige mulige økonomiske konsekvenser. Som for eksempel indførelsen af en form for borgerløn eller skat på robotter.

”Markedskræfterne er også en økonomisk darwinisme. Virksomheder, der ikke er dygtige eller stærke nok, kan blive udkonkurreret og må lukke og fyre medarbejdere. Men der er også vindere, der har skabt nye arbejdspladser eller ny teknologi. Det kan være svært at se de samlede konsekvenser og afledte effekter af disse forandringer, og derfor er der brug for forskning i værktøjer og analyser, som kan give det overblik, ” siger Philipp Schröder.

Den 4. industrielle revolution

Med bevillingen fra Carlsbergfondet vil det være muligt at drive centret i foreløbig seks år, og for fondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher, er der ingen tvivl om, at det nye center vil bidrage til en væsentligt mere nuanceret debat om de udfordringer og muligheder, som Danmark og resten af verden står over for med den såkaldte 4. industrielle revolution.

”Vi må konstatere, at man visse steder ser med frygt og bekymring på nye teknologier og øget globalisering. Professor Philipp Schröder har formået at samle et stærkt nationalt og internationalt forskerteam, så jeg har store forhåbninger til FIND-projektet. Det har potentiale til at finde årsagssammenhænge og foreslå nye løsninger på nogle af de kommende års globale udfordringer relateret til indførelsen af nye teknologier. Det er vigtigt at basere debatten og argumenterne på viden og fakta og dermed imødegå fake news og usande påstande om de negative konsekvenser af disruption,” siger Flemming Besenbacher.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Centerleder (FIND), professor Philipp Schröder, Aarhus BSS: +45 30 22 91 23. Mail: psc@econ.au.dk

Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher: Mail: f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Fakta om FIND – Firms and INdustry Dynamics

Forskningscenter på Institut for Økonomi, Aarhus BSS ved Aarhus Universitet.

Centerleder: Professor Philipp Schröder.

Formål: At levere grundforskning ved at analysere og udvikle værktøjer til forståelse af forskydninger i en markedsøkonomi som følge af globalisering og ny teknologi samt effekterne af disse forskydninger for såvel virksomheder som medarbejdere og for samfundet som helhed.

Finansiering:  

  • Carlsbergfondet: 15 mio. kr.
  • Aarhus BSS/Institut for Økonomi: 17 mio. kr.

Periode: 2018-2023.

Fakta om Carlsbergfondets Semper Ardens bevillinger:

Carlsbergfondets “Semper Ardens-bevillinger” gives til førende, etablerede forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab med en “Semper Ardens” (= passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning og med et projekt, der sigter mod publicering af banebrydende forskning.

Bevillingen til FIND er den første inden for samfundsøkonomi.