Nyt forskningscenter åbent: Psykologi bringes ind i business-forskning

Aarhus BSS’ nye forskningscenter ’Centre for Integrative Business Psychology’ er nu officielt åbent. Forskere i psykologi, virksomhedsledelse og økonomi skal i fællesskab lave grundforskning inden for især bæredygtighed, forbrugeradfærd, nudging og forretningsetik.

Centerleder Stefan Pfattheicher. Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto.
Centerets ledelse består af fra venstre Mette Trier Damgaard (Økonomi), Panatiogis Mitkidis (Virksomhedsledelse) og Stefan Pfattheicher (Psykologi). Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto.

I omkring 40 år har en særlig gruppe af økonomer forsøgt at gøre op med de traditionelle økonomiske modeller, der bygger på, at mennesket økonomisk set handler rationelt. Med hjælp fra psykologiske forskningsmetoder har disse adfærdsøkonomer, som de kaldes, påvist, at menneskets valg og handlinger er styret af følelser, påvirkninger og fordomme.

Psykologi og økonomi har således været smeltet sammen inden for et afgrænset forskningsfelt i en årrække, men alligevel uden helt at mødes. Nu  forenes de to områder på Aarhus BSS i Centre for Integrative Business Psychology, som er centerets officielle navn, og som består af forskere fra Psykologisk Institut, Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi.

”Psykologer og adfærdsøkonomer har forskellige tilgange til at besvare de samme spørgsmål eller arbejde med de samme emner, og derfor giver det rigtig god mening at bringe de to discipliner tættere sammen,” siger leder af det nye center, Stefan Pfattheicher, der også er lektor på Psykologisk Institut på Aarhus BSS.

At centeret får adresse på netop Psykologisk Institut er for institutleder Jan Tønnesvang både glædeligt og helt naturligt.

”Det er jo først og fremmest psykologien, som bliver bragt ind i business-forskningen, og derfor er det også naturligt, at det er her udgangspunktet er. I første omgang skal centeret samle og udvikle den forskning, der lige nu foretages ude på de enkelte institutter, men på længere sigt er det jo ambitionen, at centeret også skal kunne arbejde praksisnært i forhold til virksomheder og ledelse,” siger Jan Tønnesvang.

I første omgang fokuserer centeret på fire hovedområder, hvor der allerede forskes på Aarhus BSS, og som indeholder både psykologiske og business-relaterede spørgsmål.

Et eksempel er forbrugeradfærd, som forskere på MAPP-centeret på Institut for Virksomhedsledelse i flere år har forsket intenst i. Et vigtigt spørgsmål er her betydningen af hukommelse, hvor forskere på CON AMORE-centeret på Psykologisk Institut i en årrække har forsket i selvbiografisk hukommelse.

De øvrige tre områder er: Adfærdsmæssige fordomme og nudging, bæredygtighed samt forretningsetik. Men det betyder ikke, at flere emner ikke kan komme i spil med tiden, samt at forskning og forskere fra andre institutter er udelukket fra at deltage.

”Udgangspunktet for at etablere dette center er et ønske om at koble forestillingen om, at økonomiske beslutninger tages på baggrund af rationelle og fornuftsbetonede overvejelser med de mere følelsesmæssige tanker, handlinger og måder, som vi mennesker forstår verden på. På den måde vil vi bidrage til forståelsen af, hvordan den menneskelige faktor påvirker vilkårene for virksomhedens måde at fungere på og udvikle sig på. Det kan være i forhold til mere generelle ledelses- og samarbejdsforhold, i forhold til udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder eller i forhold til det billede, virksomheden gerne vil skabe af sig selv,” siger Stefan Pfattheicher. 

Centre for Integrative Business Psychology er finansieret af fakultetet Aarhus BSS, og for dekan Thomas Pallesen er det et stort ønske, som nu går i opfyldelse.

”Med etableringen af Centre for Integrative Business Psychology binder vi endnu en sløjfe, der holder sammen på Aarhus BSS som business school på Aarhus Universitet, hvor business forskning og samfundsvidenskabelige discipliner er koblet tæt sammen, supplerer hinanden, lærer af hinanden og gensidigt inspirerer hinanden. Det er lige der, hvor vi nationalt såvel som internationalt har en masse at byde på,” siger Thomas Pallesen.

Læs mere på centrets hjemmeside

Skriv dig op til centrets nyhedsbrev

Følg centret på Twitter