Ny kommission skal få flere i arbejde

Forskere fra Institut for Økonomi på Aarhus BSS er stærkt repræsenteret i en ny kommission nedsat af regeringen. Med professor Nina Smith i spidsen skal kommissionen forsøge at få flere i arbejde ved hjælp af uddannelse og opkvalificering frem for økonomiske incitamenter. Professor Philipp Schröder er medlem.

Medlem af den nye kommission, professor i økonomi Philipp Schröder, og leder, professor i økonomi Nina Smith

Professor i økonomi Nina Smith har i en årrække forsket i arbejdsmarkedsøkonomi og har tidligere bl.a. delt ud af sin viden i Dagpengekommissionen. Nu skal hun stå i spidsen for en ny kommission, som skal arbejde for at øge beskæftigelsen. Med sig har hun seks øvrige medlemmer, herunder professor i økonomi Philipp Schröder.

For at få flere i arbejde skal kommissionen gå nye veje, da man mener økonomiske incitamenter er udtømt med hensyn til, hvad der er politisk muligt at få flertal for.

Nu vil man ved hjælp af andre metoder, bl.a. inspireret af adfærdsøkonomi, forsøge at løse udfordringerne med at øge beskæftigelsen og dermed skabe samfundsgevinst. Det drejer sig om udfordringer som:

• at mange unge ikke får en uddannelse
• at ledigheden for nyuddannede er høj
• at personer med indvandrerbaggrund har en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet
• at arbejdsgiverne mangler kvalificeret arbejdskraft
• at sygefraværet er for højt 

Kommissionens arbejde vil strække sig frem til 2022.    

"De lavthængende frugter i forhold til at øge beskæftigelsen og sænke ledigheden er høstet. Fremtidig vækst og velstand kommer til at afhænge af vores evne til at udtænke nye reformer, som tager livtag med nutidens langt mere komplekse udfordringer blandt andet på uddannelsesområdet og i forhold til produktivitetsdagsordenen. Her er ingen lette løsninger, så det stiller store krav til et grundigt og seriøst forarbejde. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for," siger Nina Smith i en nyhed på Finansministeriets hjemmeside.

Finansminister Nicolai Wammen udtaler i samme nyhed, at han er glad for, at Nina Smith har takket ja til at lede kommissionen, som har fået navnet 'Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje'.

"Vi kalder det 2. generationsreformer for at markere, at det er noget andet end det, vi kender som reformer i dag. Omdrejningspunktet vil være uddannelse og opkvalificering. Ambitionen er at styrke beskæftigelsen og samtidig hjælpe de danskere, der i dag befinder sig i periferien af vores fællesskab, ind på arbejdsmarkedet," siger Nicolai Wammen.