Millioner til forskning i det byrdefulde bureaukrati

Det kan have uhensigtsmæssige konsekvenser, når bureaukratiet opleves som uoverskueligt. Man risikerer både at fraskrive borgerne ydelser, de ellers har ret til, og at give dem stress. Lektor i statskundskab Martin Bækgaard har fået 11,2 millioner fra Det Europæiske Forskningsråd til at undersøge, hvordan borgeres møde med bureaukratiet påvirker dem i en presset økonomisk situation.

Lektor i statskundskab Martin Bækgaard har fået Aarhus BSS' første ERC Starting Grant. Foto: Aarhus BSS Kommunikation

”Med projektet håber jeg at kunne bidrage til en bedre forståelse af, hvordan komplicerede regler og procedurer opleves af og påvirker borgerne,” siger lektor i statskundskab Martin Bækgaard, som har fået 11,2 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at afdække, hvordan det påvirker borgere at møde komplicerede offentlige systemer, når de i en sårbar økonomisk situation er afhængige af det offentliges støtte.

En overvægt af de arbejdsløse, der modtager støtte, er stressede. Forskning viser, at stressniveau påvirker folks kognitive evner. Et forsøg med indiske bønder viste stor forskel i kognitive evner før og efter høsten. Ligeledes blev der registreret et fald i IQ-niveau på hele 14 points i et forsøg, hvor deltagerne blot skulle forestille sig, at deres bil var gået i stykker. Forskningsprojektets centrale tese er derfor, at offentlige papirer og skemaer opleves ekstra besværlige at udfylde, når man er i en økonomisk presset situation, og at det kan have negative konsekvenser for ens psykiske velbefindende.

Komplicerede systemer kan virke mod deres hensigt

Offentlige regler og krav til borgerne skal sikre, at de rigtige mennesker med reelle behov og rettigheder får de ydelser, de har krav på. Men når det kræver hundredevis af siders papirarbejde for at få støtte – som tilfældet f.eks. kan være for forældre til et handicappet barn – kan systemet virke mod hensigten.

Med projektet ’The Psychology of Administrative Burden’ vil Martin Bækgaard lave en grundig undersøgelse af sammenhængen mellem ressourceknaphed hos de arbejdsledige og det komplicerede administrative system, som de udsættes for, når de skal søge om støtte.

”Det er jo et paradoks, at et system, som er lavet for at få folk i arbejde, i stedet potentielt kan sygeliggøre og skubbe folk længere væk fra arbejdsmarkedet,” siger Martin Bækgaard.

Med sig i projektgruppen har han lektor Lene Aarøe, professor Donald Moynihan samt en postdoc og to ph.d.-stipendiater. En stor international følgegruppe bliver også koblet til projektet, som kører over de næste fem år.

Går grundigt til værks

Ved hjælp af registerdata vil forskerne undersøge, om der er sammenhæng mellem regelændringer på arbejdsløshedsområdet og indikationer på, at psykiske lidelser stiger ved at se på ændring i diagnoser og udskrivning af medicin.

Forskerne vil også gennemføre laboratorieeksperimenter, hvor de tester, hvordan modtagere af sociale ydelser reagerer på regelværket. Her vil de måle stressindikatorer som stigning i kortisol-niveau, øget svedproduktion og forhøjet hjerterytme. Disse eksperimenter vil dels finde sted i Cognition and Behavior Lab på Aarhus BSS, dels i Hong Kong, hvor de har en anden kultur og et andet velfærdssystem, som kun giver ydelser til de allermest trængende. Ved at sammenligne resultaterne kan man vurdere, om disse forskelle har en betydning for, hvordan administrative regler og procedurer påvirker borgerne.

Endelig vil forskerne gennemføre survey-undersøgelser i ni lande (Danmark, Belgien, Bulgarien, Kina, Italien, Polen, Spanien, Tyskland og USA) for at få yderligere evidens for, om forskelle i indretningen af velfærdsstater har betydning for, hvordan man oplever administrative regler og procedurer.

Første ERC-Starting Grant til Aarhus BSS

”Det er rigtig flot gået af Martin, at han har fået den første Starting Grant fra European Research Council til instituttet – og i øvrigt også den første til fakultetet,” siger institutleder, professor Peter Munk Christiansen. ”Det er vigtigt, at vi også klarer os godt i konkurrencen om midler i Horizon 2020’s excellencedel”.

Fakta
Lektor i statskundskab Martin Bækgaard fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet har modtaget 1,5 millioner EURO (11,2 millioner kroner) i et ERC (Det Europæiske Forskningsråd) Starting Grant. ERC Starting Grants tildeles unge, lovende forskertalenter i op til mellem to år og syv år efter opnået ph.d.-grad. Der bevilges op til 1,5 mio. EUR til grænsebrydende forskningsprojekter i en femårig periode.

Yderligere info
Martin Bækgaard, lektor i statskundskab
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
martinb@ps.au.dk
8716 5724