Michael Svarer i spidsen for grøn ekspertgruppe

Professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet skal lede en ekspertgruppe, som skal præsentere forskellige scenarier for beskatning af CO2-udledning.

25.02.2021 | Ingrid Marie Fossum

Professor i økonomi Michael Svarer Foto: Privat

For at nå målet om at reducere klimabelastende udslip med 70 procent frem mod 2030 er der lagt op til, at Danmark skal indføre en ensartet CO2-afgift. Den skal gøre det dyrere at vælge sort energi frem for grøn og vil således fremme den grønne omstilling. Professor i økonomi Michael Svarer fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet skal nu stå i spidsen for ekspertgruppen, der skal belyse mulige modeller for, hvordan CO2-afgiften kan gennemføres. Nedsættelsen af en ekspertgruppe blev aftalt, da regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative indgik en aftale om en grøn skattereform. 

Udgangspunktet for alle modeller for CO2-beskatning bør ifølge kommissoriet være, at de leverer den samfundsøkonomisk billigste løsning, som understøtter BNP. I deres arbejde skal ekspertgruppen desuden tage hensyn til bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse, et stærkt velfærdssamfund, sammenhængskraften og social balance.   

Foruden Michael Svarer deltager følgende personer i ekspertgruppen: Mette Termansen, professor i klima- og miljøøkonomi ved KU, Claus Thustrup Kreiner, professor i økonomi ved KU, Joan Faurskov Cordtz, partner hos PwC og skatteekspert, Peter Birch-Sørensen, professor ved KU og tidligere formand for Klimarådet og Susanne Juhl, uafhængig konsulent.  

Ekspertgruppen skal aflevere to rapporter til Skatteministeriet. Den første afleveres allerede i slutningen af 2021, den anden i efteråret 2022.   

Videnudveksling