Navne

Lotte Bøgh Andersen i lærerkommission

Professor i statskundskab og centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Lotte Bøgh Andersen, er blevet udvalgt som medlem af kommission, der skal se på lærernes arbejdstid.

Professor Lotte Bøgh Andersen (Foto: Ledelseskommissionen)

Blot en måned efter åbningen af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse skal centrets forskning allerede ud i den praktiske virkelighed og arbejde, hvilket er ét af centrets ypperste formål.

Centerleder Lotte Bøgh Andersen er således blevet udvalgt til at sidde i undersøgelseskommissionen, der skal se nærmere på lærernes arbejdstid. En kommission, der blev nedsat i forbindelse med de hårde overenskomstforhandlinger i foråret på de offentlige områder.

På det kommunale område blev KL og de kommunalt ansattes forhandlere enige om at skyde uenigheden om lærernes arbejdstid til hjørnespark ved at nedsætte en undersøgelseskommission. Det banede vejen for en overenskomstaftale.

Undersøgelseskommissionen skal inden udgangen af 2019 komme med forslag og anbefalinger, der skal danne grundlag for en ny forhandling mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Undersøgelseskommissionen får følgende sammensætning:

  • Formand: Per B. Christensen, formand for akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser
  • Lærer Gitte Grabov, Bagsværd skole
  • Højesteretsdommer Lars Hjortnæs, dommer i arbejdsretten og tidligere afdelingschef af lovafdelingen i Justitsministeriet.
  • Skolechef Ulla Riisbjerg Thomsen, Vejle kommune
  • Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab, Aarhus BSS (Aarhus Universitet, samt leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
  • Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College

Lotte Bøgh Andersen var også medlem af regeringens ledelseskommission, som lancerede deres anbefalinger den 12. juli 2018.