Kemoterapi gør dig dårligere til at huske

Kemoterapi kan påvirke hjernens netværk og forringe hukommelsen, viser nyt studie fra Psykologisk Institut, Aarhus BSS og Aarhus Universitetshospital.

Kemoterapi kan påvirke hjernens netværk og forringe hukommelsen, viser nyt studie fra Aarhus BSS og Aarhus Universitetshospital.

Ny forskning har undersøgt, hvordan kemoterapi påvirker hjernes netværk hos en gruppe mænd, som er i behandling for testikelkræft, og det viser sig, at der sker en væsentlig forringelse. Det påvirker blandt andet hukommelsen.

”Studiet er det første, som har undersøgt, hvordan kemoterapi påvirker hjernens neurale netværk hos testikelkræftpatienter”, fortæller Ali Amidi, postdoc på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet og en af forskerne bag studiet.

Resultatet
I alt 64 mænd opereret for testikelkræft deltog i projektet. Af de 64 fik 22 kemoterapi efter deres operation mens 42 kun blev opereret. Mændene blev MR-scannet ved projektets start og igen efter et halvt år og gennemgik derudover en række neuropsykologiske tests, der bl.a. målte, hvor god deres hukommelse og koncentration var. Resultatet var klart. Efter det halve år klarede gruppen, der fik kemoterapi, sig væsentligt dårligere rent kognitivt. Det vil sige, at man kan have problemer med at huske, udføre almindelige opgaver eller koncentrere sig. MR-scanningerne viste desuden, at hjernes netværk fungerede dårligere hos disse personer.

Forskerne anbefaler stadig kemoterapi
Resultatet skal dog ses i forhold til den helbredende virkning af kemoterapien, og forskerne anbefaler på ingen måde, at man ændrer på behandlingen fremover.

”Nogle patienter har svært ved at få hjælp til kognitive problemer efter kemoterapi, og dette studie er med til at sætte fokus på, at problemet er reelt, og dermed forhåbentlig gøre det nemmere at få hjælp”, siger Bobby Zachariae, en anden af forskere bag projektet, professor på Psykologisk Institut på Aarhus BSS og leder af Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi.

De 64 mænd i forsøget fik undersøgt deres kognitive evner både lige efter operationen for testikelkræft og igen seks måneder senere. I den mellemliggende periode havde 22 af dem også fået kemoterapi. Det betød, at forskerne havde mulighed for at teste, om der var forskel på, om patienterne fik kemoterapi eller ej.

Det er nødvendigt med mere forskning
Om hukommelsen vedbliver med at være forringet over tid, ved man mindre om. Undersøgelsen har kun fulgt patienterne i tre måneder efter afsluttet kemoterapi, så der er brug for mere forskning på området for at klarlægge dette.

Resultaterne fra undersøgelsen er blandt andet publiceret i et af de førende kræfttidsskrifter, Journal of The National Cancer Institute.

Yderligere oplysninger

Professor Bobby Zachariae
Psykologisk Institut, Aarhus BSS
Mail: bzach@psy.au.dk
Tlf.: +4587165878

 

Ali Amidi, Ph.D.
Postdoctoral Fellow
Unit for Psychooncology & Health Psychology
Dept. of Oncology, Aarhus University Hospital &
Dept. of Psychology, Aarhus University
T: (+45) 8716 5305
M: ali@oncology.au.dk / a.amidi@rm.dk